Уманців Юрій Миколайович
Уманців Юрій Миколайович
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник
ВО Романишин, ЮМ Уманців
К.: Атіка 480, 2005
642005
Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії
ЮМ Уманців
Фінанси України, 73-85, 2009
512009
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло, ВІ Косик
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
432010
Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія
ЮМ Уманців
К.: ННЦ ІАЕ 407, 2012
292012
Макроекономічні аспекти державних закупівель
НБ Ткаченко, ЮМ Уманців
Фінанси України, 82-88, 2009
272009
Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки
Ю Уманців
Вісник Національного банку України, 60-64, 2006
272006
Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації
ЮМ Уманців
Фінанси України, 95-106, 2009
262009
Офшорне підприємництво у сучасній економіці: монографія
ЮМ Уманців, ЮА Швед
К.: Атіка, 2004
202004
Формування української моделі корпоративного управління
Ю Уманців
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dibpp, 2009
192009
Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації
Ю Уманців
Банківська справа, 55-71, 2008
192008
Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів
Ю Уманців, В Ємець
Вісник НБУ, 32-39, 2009
152009
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
142011
Корпоративні структури у системі економічних відносин
Ю Уманців
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 13-25, 2011
132011
Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 104-108, 2001
132001
Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору
ЮМ Уманців
Фінанси України, 88-100, 2006
122006
Еволюція ролі та функцій держави в економіці
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло
Економічний вісник університету, 140-148, 2016
112016
Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці
Ю Уманців
Банківська справа, 72-82, 2011
112011
Холдингові компанії–сучасні фор ми інтеграції підприємств
Ю Уманців
Підприємництво, господарство і право, 107-110, 2002
82002
Промислово-фінансові групи в Україні: державне регулювання, стан та перспективи розвитку
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 101-104, 2001
82001
Економіка України у вимірі глобальної конкурентоспроможності
Ю Уманців
Вісник антимонопольного комітету України, 14-23, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20