Уманців Юрій Миколайович Umantsiv Yurii
Уманців Юрій Миколайович Umantsiv Yurii
кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВО Романишин, ЮМ Уманців, ЮМ Уманців
К.: Атіка, 408, 2005
712005
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло, ВІ Косик
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
532010
Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії
ЮМ Уманців
Фінанси України, 73-85, 2009
502009
Макроекономічні аспекти державних закупівель
НБ Ткаченко, ЮМ Уманців
Фінанси України, 82-88, 2009
332009
Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації
ЮМ Уманців
Фінанси України, 95-106, 2009
302009
Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія
ЮМ Уманців
К.: ННЦ ІАЕ 407, 2012
282012
Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки
Ю Уманців
Вісник Національного банку України, 60-64, 2006
282006
Офшорне підприємництво у сучасній економіці: монографія
ЮМ Уманців, ЮА Швед
К.: Атіка, 2004
252004
Формування української моделі корпоративного управління
ЮМ Уманців
Економіка. Фінанси. Право, 10-13, 2010
242010
Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації
Ю Уманців
Банківська справа, 55-71, 2008
222008
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
182011
Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 104-108, 2001
172001
Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття
ВД Лагутін, ОО Бакалінська, ОВ Вертелєва, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2009
162009
Корпоративні структури у системі економічних відносин
Ю Уманців
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 13-25, 2011
152011
Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів
Ю Уманців, В Ємець
Вісник НБУ, 32-39, 2009
152009
Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору
ЮМ Уманців
Фінанси України, 88-100, 2006
152006
Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці
Ю Уманців
Банківська справа, 72-82, 2011
122011
Еволюція ролі та функцій держави в економіці
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло
Економічний вісник університету, 140-148, 2016
112016
Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки
ЗВД Лагутіна
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2008
112008
Холдингові компанії—сучасні форми інтеграції підприємств
Ю Уманців
Підприємництво, господарство і право, 107-110, 2002
102002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20