Ігор Тилик
Ігор Тилик
Київський національний університет культури і мистецтв, факультет музичного мистецтва
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистецького та духовного життя України другої половини XVIII століття
ІВ Тилик
дис.... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00. 01 теорія й історія культури …, 2013
92013
Ісихастська філософська традиція в українській музич ній культурі ХVІІХVІІІ століть
І Тилик
Українське музикознавство: наук.-метод. збірник.–К.: НМАУ ім. ПІ …, 2001
52001
Ментально-світоглядні та жанрово-стильові аспекти розвитку української музичної культури періоду Гетьманщини
ІВ Тилик, НМ Комаренко
Молодий вчений, 349-354, 2017
12017
Творчість Артемія Веделя в контексті сучасних методологічних параметрів мистецтвознавчого аналізу
ІВ Тилик
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, 114-121, 2016
12016
Релігійно-містичні аспекти творчості А. Веделя
ІВ Тилик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
12015
Inclusive Component of Modern Higher Education, Its Socio-Cultural Role and Development Prospects
N Krechko, O Skoptsova, L Ostapenko, Z Zakrasniana, I Tylyk
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
2021
Літургійна творчість Артемія Веделя: музикознавчий та інтерпретаційно-виконавський аспекти
ІВ Тилик, ВВ Лисенко
Видавництво НДУ, 2021
2021
Роль української професійної вокально-хорової освіти у розвитку східно-слов’янської музичної культури XVII–XVIII ст
ІВ Тилик, ЛК Бакало
Імідж сучасного педагога, 92-98, 2020
2020
Творча постать НП Кошиць у контексті виконавської специфіки вокально-оперного мистецтва
ІВ Тилик, НМ Комаренко
Імідж сучасного педагога, 73-78, 2019
2019
Specificity of the Figurative-dramaturgic Interaction of the Musical and Verbal-text Concepts in the Works of Artemy Vedel
I Tylyk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical …, 2019
2019
Формування науково-аналітичних параметрів вивчення творчості Артема Веделя крізь призму музикознавчо-текстологічних досліджень другої половини ХІХ–середини ХХ століття
І Тилик, О Дондик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену ПІ Муравського
ІВ Тилик
Імідж сучасного педагога, 53-56, 2017
2017
Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі
НМ Комаренко, ІВ Тилик
Молодий вчений, 344-348, 2017
2017
Творчество Артемия Веделя в контексте современных методологических параметров искусствоведческого анализа
ІВ Тилик
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, 114-121, 2016
2016
МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИЙ СИНТЕЗ В ТВОРЧОСТІ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ
ІВ Тилик
Діалог культур Україна–Греція: культурна політика XXI ст. в європейській …, 2016
2016
Хронотопічно-стильові параметри творчості Артемія Веделя
І Тилик
Науковий вісник Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського …, 2016
2016
Echo anniversary
IV Tylyk
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2014
2014
Відлуння ювілею
I Tylyk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 218-219, 2014
2014
ТИЛИК ІГОР СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ У ПРОЕКЦІЇ НА РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
ХТА ВЕДЕЛЯ
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19