Галина Миколаївна Богославець
Галина Миколаївна Богославець
КНТЕУ, кафедра економіки та фінансів підприємства
Verified email at knteu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі України
ГМ Богославець, ОМ Трубей
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
242014
Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання: монографія
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007
122007
Економіка підприємства: підручник
ІО Чаюн, ГМ Богославець, НС Довгаль, ІЮ Бондар
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун 2005, 569, 2005
102005
Споживчий ринок України: методологiя дослiдження та регулювання: Монографiя
ЛО Лiгоненко, ГМ Богославець, ГЛ Пiратовський
62007
Особливості вивчення кон’юнктури ринків товарів та послуг у сучасних умовах
ГМ Богославець, ММ Скотнікова
Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр.–К.: КНТЕУ, 105, 2002
52002
Развитие внутреннего рынка как основа восстановления устойчивости экономики Украины
ИВ Высочин, ГН Богославец, ОН Трубей
Бізнес Інформ, 55-60, 2014
32014
Изучение спроса и управление товарными ресурсами
НИ Ковганич, ГН Богославец, АВ Михайловский
Техника, 1984
21984
Інноваційна діяльність підприємств торгівлі
ГМ Богославець, ОM Трубей
Інноваційна економіка, 69-74, 2016
12016
Оптова торгівля в умовах глобалізації економіки
GM Bogoslavets, OM Trubey
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, 41-44, 2015
2015
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
КМ Байша, ЮМ Барташевська, ОП Бегларашвілі, ВД Бєлік, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10