Follow
Олена Панухник (Olena Panukhnyk)
Олена Панухник (Olena Panukhnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2009
392009
Analysis and modeling of factor determinants of food provision at consumer market of Ukraine
O Panukhnyk, N Popadynets, Y Fedotova
Global Journal of Environmental Science and Management, 215-226, 2019
232019
Competitiveness of higher education system as a sector of economy: conceptual model of analysis with application to Ukraine
O Hrynkevych, O Sorochak, O Panukhnyk, N Popadynets, R Bilyk, ...
International Conference on Intelligent Human Systems Integration, 439-445, 2020
182020
Decentralization of local self-government under the conditions of administrative-territorial reform in Ukraine
Z Siryk, N Popadynets, M Pityulych, O Chakii, I Irtyshcheva, O Panukhnyk, ...
Accounting 7 (4), 781-790, 2021
172021
Application of economic and legal instruments at the stage of transition to bioeconomy
V Yakubiv, O Panukhnyk, S Shults, Y Maksymiv, I Hryhoruk, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 656-666, 2019
172019
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
172008
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 5-10, 2017
162017
Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні в контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління
О Панухник
Науковий збірник “Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми”, 332-338, 2008
16*2008
Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження
О Панухник
Управління сучасним містом, 113-119, 2005
142005
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
О Панухник, А Мельник, О Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2003
132003
Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови і напрями формування та векторність управлінсько-регулюючих впливів
ОВ Панухник, OV Panukhnyk
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості …, 2015
102015
Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління
О Панухник
Галицький економічний вісник, 5-12, 2015
102015
Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах
О Панухник
Херсон: Айлант, 2012
92012
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст: сутність, зарубіжний і вітчизняний досвід
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 130-134, 2005
9*2005
Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities
H Voznyak, O Panukhnyk, H Khymych, N Popadynets
2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic …, 2019
82019
Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку України: регіональний аспект
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 113-117, 2008
82008
Forming the Territorial Communities' Local Budgets in Ukraine Under Decentralization: Current Condition and Management Tasks
K Patytska, O Panukhnyk, N Popadynets, I Kramarenko
Journal of Optimization in Industrial Engineering 14 (2), 23-30, 2021
72021
Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності
ОВ Панухник, УМ Плекан
Галицький економічний вісник, 51–61, 2016
72016
Адміністративно–територіальна реформа як чинник зміцнення місцевої економіки
ОВ Панухник
Інноваційна економіка, 76-83, 2014
72014
Metodychne zabezpechennia stratehichnoho planuvannia v rehionakh Ukrainy
OV Panukhnyk
Aktualni Problemy Ekonomiky, 1 (91), 152-157, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20