Олена Панухник (Olena Panukhnyk)
Олена Панухник (Olena Panukhnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2009
272009
Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні в контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління
О Панухник
Науковий збірник “Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми”, 332-338, 2008
15*2008
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
Актуальные проблемы инновационной экономики, 5-10, 2017
142017
Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження
О Панухник
Управління сучасним містом, 113-119, 2005
142005
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
132008
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
О Панухник, А Мельник, О Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2003
112003
Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах
О Панухник
Херсон: Айлант, 2012
92012
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст: сутність, зарубіжний і вітчизняний досвід
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 130-134, 2005
8*2005
Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку України: регіональний аспект
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 113-117, 2008
72008
Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків
ОВ Панухник, ІБ Маркович
Актуальні проблеми економіки, 51-57, 2015
52015
Адміністративно–територіальна реформа як чинник зміцнення місцевої економіки
ОВ Панухник
Інноваційна економіка, 76-83, 2014
52014
Державна регіональна політика як засіб регулювання розвитку регіонів: проблеми становлення
О Панухник
Актуальні проблеми економіки, 134-141, 2007
52007
Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності
ОВ Панухник, УМ Плекан
Галицький економічний вісник, 51–61, 2016
42016
Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy
IY Kramar, OV Panukhnyk, NY Marynenko
Актуальні проблеми економіки, 76-82, 2015
42015
Транскордонна регіональна інтеграція: досвід України та Румунії
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 87-91, 2007
42007
Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку України
О Панухник
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми …, 2005
4*2005
Регіональні програми як інструмент забезпечення стандарту життя населення
О Панухник
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Зб. наук …, 2001
42001
Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови і напрями формування та векторність управлінсько-регулюючих впливів
ОВ Панухник, OV Panukhnyk
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості …, 2015
32015
Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління
О Панухник
Галицький економічний вісник, 5-12, 2015
32015
Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів
ОВ Панухник
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20