Олена Панухник (Olena Panukhnyk)
Олена Панухник (Olena Panukhnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2009
362009
Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні в контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління
О Панухник
Науковий збірник “Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми”, 332-338, 2008
15*2008
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
142008
Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження
О Панухник
Управління сучасним містом, 113-119, 2005
142005
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
О Панухник, А Мельник, О Длугопольський
Тернопіль: Економічна думка, 2003
132003
Application of economic and legal instruments at the stage of transition to bioeconomy
V Yakubiv, O Panukhnyk, S Shults, Y Maksymiv, I Hryhoruk, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 656-666, 2019
122019
Analysis and modeling of factor determinants of food provision at consumer market of Ukraine
O Panukhnyk, N Popadynets, Y Fedotova
Global Journal of Environmental Science and Management, 215-226, 2019
122019
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
ХНТУСГ, 2017
122017
Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах
О Панухник
Херсон: Айлант, 2012
92012
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст: сутність, зарубіжний і вітчизняний досвід
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 130-134, 2005
8*2005
Competitiveness of higher education system as a sector of economy: conceptual model of analysis with application to Ukraine
O Hrynkevych, O Sorochak, O Panukhnyk, N Popadynets, R Bilyk, ...
International Conference on Intelligent Human Systems Integration, 439-445, 2020
72020
Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку України: регіональний аспект
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 113-117, 2008
72008
Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови і напрями формування та векторність управлінсько-регулюючих впливів
ОВ Панухник, OV Panukhnyk
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості …, 2015
62015
Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління
О Панухник
Галицький економічний вісник, 5-12, 2015
62015
Адміністративно–територіальна реформа як чинник зміцнення місцевої економіки
ОВ Панухник
Інноваційна економіка, 76-83, 2014
62014
Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків
ОВ Панухник, ІБ Маркович
Актуальні проблеми економіки, 51-57, 2015
52015
Державна регіональна політика як засіб регулювання розвитку регіонів: проблеми становлення
О Панухник
Актуальні проблеми економіки, 134-141, 2007
52007
Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності
ОВ Панухник, УМ Плекан
Галицький економічний вісник, 51–61, 2016
42016
Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy
IY Kramar, OV Panukhnyk, NY Marynenko
Актуальні проблеми економіки, 76-82, 2015
42015
Транскордонна регіональна інтеграція: досвід України та Румунії
О Панухник
Формування ринкових відносин в Україні, 87-91, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20