Щербак Валерія  (Shcherbak Valeriia)
Щербак Валерія (Shcherbak Valeriia)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Управління персоналом підприємства
ВГ Щербак
Харківський національний економічний університет, 2005
812005
Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства
СОЮ Щербак В.Г.
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2005
34*2005
Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки
ЛАП Щербак В. Г.
Фінанси України, 41 – 44, 1999
261999
Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів
ВЛ Дикань, АВ Гриньов, ВГ Щербак
Харків: УкрДАЗТ, 2010
222010
Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник
ВГ Щербак
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2004
192004
Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством
ВГ Щербак
Харківський національний економічний університет, 2006
172006
Managing a project of competitive–integrative benchmarking of higher educational institutions
NО Shcherbak V., Ganushchak–Yefimenkо L.
Eastern–European journal of enterprise technologies, 38–47, 2017
14*2017
Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу
ВГ Щербак
ХНЕУ, 2009
132009
Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу
ВГ Щербак
Актуальні проблеми економіки, 2010
112010
Світові моделі оподаткування
В Щербак
Економіка України, 21-27, 2001
112001
Assessing the effects of socially responsible strategic partnerships on building brand equity of integrated business structures in Ukraine
L Ganushchak-Efimenko, V Shcherbak, О Nifatova
Oeconomia Copernicana 9 (4), 715-730, 2018
102018
Formation and development of brand equity of higher education institution
MS Shcherbak V.
Actual Problems of Economics, 208–213., 2016
102016
Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств-виробників
ОМ Вороніна
спец. 08.00. 04/ОМ Вороніна.–Харків, 2008.–20 с, 2008
92008
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова
Харківський національний економічний університет, 2013
82013
Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства
ОВЩ В.Г. Щербак
Актуальні проблеми економіки, 156 – 162, 2010
82010
Формування, використання та розвиток трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень
ВГ Щербак
Дис. д-ра. екон. наук./Валерія Геннадіївна Щербак/Харківськ. нац. ун-т, 2009
82009
Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації
ГЄЛ Щербак В.
Актуальні проблеми економіки, 88-96, 2016
7*2016
Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства
РВП В. Г. Щербак
Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. 3 (Вип. 208), 817-826, 2015
7*2015
Genesis of creation and development of brand-capital of Kyiv national university of technologies and design
V Shcherbak
Менеджмент, 2015
72015
Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства
ПРВ Щербак В.Г.
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 3 (Випуск 208), 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20