Щербак Валерія  (Shcherbak Valeriia)
Щербак Валерія (Shcherbak Valeriia)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом підприємства
ВГ Щербак
Харківський національний економічний університет, 2005
912005
Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства
СОЮ Щербак В.Г.
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2005
37*2005
Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки
ЛАП Щербак В. Г.
Фінанси України, 41 – 44, 1999
311999
Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів
ВЛ Дикань, АВ Гриньов, ВГ Щербак
Харків: УкрДАЗТ, 2010
232010
Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник
ВГ Щербак
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2004
202004
Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством
ВГ Щербак
Харківський національний економічний університет, 2006
192006
Assessing the effects of socially responsible strategic partnerships on building brand equity of integrated business structures in Ukraine
L Ganushchak-Efimenko, V Shcherbak, О Nifatova
Oeconomia Copernicana 9 (4), 715-730, 2018
162018
Managing a project of competitive–integrative benchmarking of higher educational institutions
NО Shcherbak V., Ganushchak–Yefimenkо L.
Eastern–European journal of enterprise technologies, 38–47, 2017
16*2017
Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу
ВГ Щербак
Актуальні проблеми економіки, 2010
122010
Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу
ВГ Щербак
ХНЕУ, 2009
122009
Formation and development of brand equity of higher education institution
MS Shcherbak V.
Actual Problems of Economics, 208–213., 2016
112016
Світові моделі оподаткування
В Щербак
Економіка України, 21-27, 2001
112001
Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації
ГЄЛ Щербак В.
Актуальні проблеми економіки, 88-96, 2016
10*2016
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова
Харківський національний економічний університет, 2013
92013
Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства
ОВЩ В.Г. Щербак
Актуальні проблеми економіки, 156 – 162, 2010
92010
Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств-виробників
ОМ Вороніна
спец. 08.00. 04/ОМ Вороніна.–Харків, 2008.–20 с, 2008
92008
Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства
РВП В. Г. Щербак
Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. 3 (Вип. 208), 817-826, 2015
8*2015
Формування, використання та розвиток трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень
ВГ Щербак
Дис. д-ра. екон. наук./Валерія Геннадіївна Щербак/Харківськ. нац. ун-т, 2009
82009
Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства
ПРВ Щербак В.Г.
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 3 (Випуск 208), 2005
82005
Genesis of creation and development of brand-capital of Kyiv national university of technologies and design
V Shcherbak
Менеджмент, 2015
72015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20