Оксана Мазніченко
Оксана Мазніченко
доцент, Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.com.ua
TitleCited byYear
Вища освіта в Україні: вагомі складові інноваційного розвитку
ОВ Колісник, ТА Кугай, ЄП Гула, ОВ Мазніченко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Дизайн–культура народів
ЄП Гула, АМ Осадча, ОВ Мазніченко
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, 2018
2018
Євген ГУЛА
О КОЛІСНИК
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 201810, 2018
2018
М. Бойчук та його школа у контексті українського мистецького наративу
ОВ Колісник, ЄП Гула, ОВ Мазніченко, ТА Кугай
Теорія і практика сучасної науки, 2018
2018
Г. Нарбут як апологет сучасного українського графічного дизайну
Є ГУЛА, О КОЛІСНИК, О МАЗНІЧЕНКО, Т КУГАЙ
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (22), 10-16, 2018
2018
Перспективні тренди дизайну ХХІ століття
АМ Осадча, ЄП Гула, ОВ Мазніченко
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук, 2018
2018
Співвідношення традиційного й інноваційного в культурі держав-сусідів України (на прикладі Польщі та Білорусі)
ВН Бистрякова, ОВ Мазніченко, СГ Пашукова
Культурологічний альманах, 2018
2018
Новітні тенденції розвитку зовнішньої реклами в Україні (на прикладі логотипів)
Гула Є.П., Мазніченко О.В., Кугай Т.А.
Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали ІІ Міжнародної науково …, 2018
2018
Роль листівки в становленні графічного дизайну в Україні
Бистрякова В.Н., Мазніченко О.В., Кожома К.С.
Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI …, 2017
2017
Аналіз особливостей дизайну сучасної сувенірної продукції
Бернат Л.А., Мазніченко О.В., Пастушенко Г.В.
Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI …, 2017
2017
Характерні риси трьох шкіл дизайну України: Київської, Харківської, Львівської
Мазніченко О.В., Кугай Т.А., Осадча А.М.
Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну …, 2017
2017
Інноваційні технології у бібліотеках і музеях ЄС на початку ХХІ століття
Гула Є.П., Мазніченко О.В., Осадча А.М.
Проблеми і перспективи розвитку науки в Україні та світі, С. 31-35, 2017
2017
Методи стилізації природних форм у графічному дизайні
Ключко С.В., Мазніченко О.В.
Технології та дизайн, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13