Володимир Піддубний
Володимир Піддубний
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв
ВА Піддубний
Дис. на здобуття наукового ступеня д. т. н. _ К.: НУХТ, 2007
192007
Моделювання процесів пакування
АІ Соколенко, ВЛ Яровий, ВА Піддубний
Вінниця: Нова книга, 2004
112004
Інтенсифікація масообмінних процесів в харчових і мікробіологічних технологіях
АІ Соколенко, ОЮ Шевченко, ВА Піддубний
Київ: ПП Люксар, 2007
102007
Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів
АІ Соколенко, ВА Піддубний, ВМ Гіджеліцький, ОЮ Шевченко, ...
К.: Кондор-Видавництво, 2015
72015
Про енергозбереження і енергоресурси
АІ Соколенко, ВА Піддубник
Харчова промисловість, 66-68, 2007
72007
та ін. Моделювання процесів пакування
АІ Соколенко, ВЛ Яровий, КВ Васильківський
Вінниця: Nova Knyha.–2004.–272 с, 2004
72004
Використання солодових екстрактів у продуктах ко-екструзії
ЛВ Махинько, ВМ Ковбаса, ОВ Герасименко, НО Емельянова, ...
Наукові праці НУХТ. К, 68-70, 2004
72004
Транспортно-технологічні системи пивзаводів
АІ Соколенко, АІ Українець, ВА Піддубний
К.: АртЕк,–2002.–304 с, 2002
72002
та ін. Використання потенціалу масових сил для інтенсифікації масообміну в рідинних і газорідинних потоках
АІ Соколенко, ВА Піддубний, АІ Українець
Харчова і переробна промисловість, 15-17, 2007
62007
та ін. Масообмін в проЙ цесах змішування рідинних і газових потоків
АІ Соколенко, МД Хоменко, ВА Піддубний
Цукор України й, 19й21, 2006
52006
Вибір геометрії упаковок
ОМ Семенов, АІ Соколенко, ВА Піддубний
42006
Особливості трансформацій енергоматеріальних потоків у замкнених циркуляційних контурах
АІ Соколенко, ВА Піддубний, ОВ Коваль
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 101-106, 2017
32017
Особливості створення хвилеводних структур для датчиків переміщень на ПАХ
YI Lepikh, VK Lopushenko, VA Poddubnyi, NF Zhovnir
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології 5 (3), 24-27, 2008
32008
Аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях
ВА Піддубний
Харчова промисловість, 66-69, 2008
32008
та iн. Моделювання гiдродинамiки газорiдинних середовищв умовах бродiння. Сб. науч. тр.Виноградарствои виноделие
АI Соколенко, ВА Пiддубний, ОЮ Шевченко
32007
Інновації в освіті
СВ Красножон, ВА Піддубний
Формування ринкових відносин в Україні, 19-22, 2016
22016
Гідродинамічні характеристики газорідинних середовищ
ВА Піддубний, ОВ Коваль
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 141-148, 2015
22015
Социальные индексы: теория и практика
Ю Саенко, Ю Привалов, Г Чепурко, А Гончарук, В Поддубный, ...
Социология: теория, методы, маркетинг, 2014
22014
Регулятивна функціональність соціального капіталу
В Піддубний
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 304-313, 2014
22014
Особливості взаємодій енергоматеріальних потоків і рекуперація теплової енергії
ВА Піддубний, АО Чагайда, ОВ Коваль
Науковий журнал" Технологічні комплекси, 7, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20