Сергій Кулешов
Сергій Кулешов
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), професор кафедри
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Документознавство: історія
СГ Кулешов
Теоретичні основи/СГ Кулешов, 2000
772000
Управлінське документознавство
СГ Кулешов
К.: ДАККІМ, 2003
732003
Документознавство: історія. Теоретичні основи
СГ Кулешов
К.: ДАКККіМ, 17, 2000
632000
Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми
С Кулешов
К.: УкрІНТЕІ, 1995
551995
Проект концепції розвитку документознавства в Україні (матеріал до обговорення)
С Кулешов
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідом. зб. наук. пр, 80-100, 2007
252007
Загальне документознавство: навч. посіб
СГ Кулешов
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2012
232012
З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920-1930-х роках
С Кулешов
Студії з архівної справи та документознавства, 164-167, 2004
222004
Новий погляд на структуру документознавства
СГ Кулешов
Вісн. Кн. палати, 24-27, 2003
212003
Про значення поняття документ
СГ Кулешов
Бібліотечний вісник, 1-4, 1995
211995
Електронний документ у системі сучасного діловодства
С Кулешов
Архіви України, 50-53, 2004
132004
Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем
СГ Кулешов, ІП Прокопенко
Архіви України, 53-65, 2003
132003
О понятии «электронный документ»
СГ Кулешов
Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и …, 2000
122000
Документ как исторический источник: свойство, состояние, статус
СГ Кулешов
Архивоведение и источниковедение отечественной истории. проблемы …, 1999
121999
Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна
С Кулешов
Студії з архівної справи та документознавства, 58-61, 2006
112006
Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу Загальні поняття ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення)
С Кулешов
Студії з архівної справи та документознавства, 72-75, 1997
111997
Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу?
С Кулешов
Студії з архівної справи та документознавства, 29-32, 2009
92009
Дiловодство
С Кулешов, ОМ Загорецька
Украïнська архівна енциклопедія.–К.: Горобець, 2008
92008
Ще раз про доджерело
С Кулешов
Студії з архівної справи та документознавства, 135-139, 2002
92002
З історії документознавства в Україні
С Кулешов, О Загорецька
Студії з архівної справи та документознавства, 73-84, 2008
82008
Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві
С Кулешов
Студії з архівної справи та документознавства, 115-120, 2004
82004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20