Наталя Дьоміна/ Дьоміна Н.А./ Демина Н.А./ Демина Наталья / Natalia Domina / N. Domina / N. Diomina
Наталя Дьоміна/ Дьоміна Н.А./ Демина Н.А./ Демина Наталья / Natalia Domina / N. Domina / N. Diomina
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення методів розрахунку елементів штампового оснащення на основі аналізу їх напружено-деформованого стану
НА Дьоміна
НА Дьоміна–Харків, 2011.–20 с, 2011
152011
Моделирование напряженно-деформированного состояния базовых плит разделительных штампов
ОА Ищенко, НА Демина, АВ Грабовский, НА ТКАЧУК
Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 40-44, 2012
122012
A NUMERICAL ANALYSIS OF NON–LINEAR CONTACT TASKS FOR THE SYSTEM OF PLATES WITH A BOLTED CONNECTION AND A CLEARANCE IN THE FIXTURE
ND Oleksandr Atroshenko, Oleksiy Bondarenko, Oleksandr Ustinenko, Mykola Tkachuk
Східно-Європейського журналу передових технологій 1 (7 (79)), С.24-29., 2016
11*2016
Математическое моделирование контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки
НА Демина
Проблемы машиностроения 17 (3), 19-25, 2014
112014
INVESTIGATION OF MULTIPLE CONTACT INTERACTION OF ELEMENTS OF SHEARING DIES
ND M . M . T k a c h u k, A . G r a b o v s k i y, M . A . T k a c h u k, I ...
Східно-Європейський журнал передових технологій 4 (7), 6-15, 2019
10*2019
Моделювання кванторозмірних гетероструктур у лабораторному практикумі з курсу "Фізичні основи сучасних інформаційних технологій"
МВМ Н. А. Дьоміна
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2017
72017
Дифракція світла при відбитті від гармонічної гратки
НА Дьоміна, НА Демина, МВ Морозов, НВ Морозов
Мелітополь: ТДАТУ, 2017
62017
Аналіз контактної взаємодії складнопрофільних елементів машинобудівних конструкцій
ОПН М.М. Ткачук, О.І. Касай, Н.В. Шеманська, С.В. Борисенко, Д.В. Киричук ...
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2015
6*2015
Фізичні основи сучасних інформаційних технологій: нач.-метод. посібник
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, НА Дьоміна, НА Демина, МВ Морозов, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
52018
Формирование комплексных расчетных моделей элементов штампов для разделительных операций
ОА Ищенко, ОА Іщенко, АВ Ткачук, АВ Грабовский, НА Демина, ...
52016
Расчет напряженно-деформированного состояния элементов штамповой оснастки
НА Демина
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 41-44, 2013
52013
Базовые плиты разделительных штампов: напряженно-деформированное состояние с учетом контактного взаимодействия
ОА Ищенко, НА Демина, АВ Грабовский, АВ Ткачук
НТУ" ХПИ", 2011
52011
Контактна взаємодія елементів штампового оснащення
МА Ткачук, ОА Іщенко, ОА Ищенко, НА Дьоміна, НА Демина, ММ Ткачук, ...
42018
Відбиваючі дифракційні гратки з гармонічним рельєфом
НА Дьоміна, МВ Морозов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2015
42015
Экспериментальное определение контактных давлений в технологической системе" пуансон–заготовка–матрица" разделительного штампа
ИЯ Мовшович, НА Ткачук, АВ Ткачук, НА Демина
Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 25-30, 2012
42012
Совершенствование методов расчета элементов штамповой оснастки на основе моделирования их контактного взаимодействия
НА Демина, АВ Ткачук, ЮД Сердюк
НТУ" ХПИ", 2010
42010
Когнітивне моделювання факторів системи-туризм
ОП Назарова, ОП Назарова, НА Дьоміна, НА Демина
32019
Компьютерное моделирование контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки
ОА Ищенко, ОА Іщенко, НА Демина, НА Дьоміна, НН Ткачук, ...
32017
К вопросу моделирования напряженно-деформированного со-стояния элементов штамповой оснастки
НА Демина
НТУ" ХПИ", 2006
32006
Моделювання сценаріїв системи «туризм»
ОП Назарова, ОП Назарова, НА Дьоміна, НА Демина
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20