Ірина Чмутова (Iryna Chmutova)
Ірина Чмутова (Iryna Chmutova)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
Х.: Інжек 405 (3), 2004
672004
Risk assessment of the bank’s involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation
OV Lebid, IM Chmutova, OV Zuieva, OI Veits
192018
Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти управління та роль банківської системи у його фінансуванні: монографія
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Х.: ІНЖЕК, 2010
182010
Analytical tools to implement integrated bank financial management technologies
I Chmutova, V Vovk, O Bezrodna
Economic annals-XXI, 95-99, 2017
172017
Особливості функціонування державних банків у банківській системі України
ІМ Чмутова
Проблеми економіки, 135-138, 2011
162011
Empirical model of a bank life cycle
TA Vasylieva, IM Chmutova
Актуальні проблеми економіки, 352-361, 2015
152015
Use of causal analysis to improve the monitoring of the banking system stability
OM Kolodiziev, IM Chmutova, V Lesik
132018
Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System
VB I. Chmutova
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (7), 95-103, 2015
132015
Стратегічний вибір банку на різних стадіях його життєвого циклу
ІМ Чмутова
Економічний часопис-ХХІ, 94-97, 2015
122015
Фінансова стійкість банку як індикатор ризику відмивання коштів та фінансування тероризму
ІМ Чмутова, ЄО Ткачова
Економіка і суспільство, 867-875, 2018
112018
Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового …
НМ Внукова, ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, НН Внукова, ОН Колодизев, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
112017
Ukrainian economy unshadowing as a factor of state economic security management
I Hubarieva, I Chmutova, M Maksimova
Економічний часопис-ХХІ, 25-29, 2016
102016
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
102010
Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку
ІМ Чмутова, МВ Максімова
Проблеми економіки, 292-297, 2014
92014
Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.
ІМ Чмутова
Х.: Вид. ХНЕУ, 2012
92012
Внешнее рейтинговое управление банком методом DEA (Data Envelopment Analysis)
ИН Чмутова, МВ Афанасенко
Проблемы экономики, 2011
92011
Analiz mizhnarodnoho dosvidu zastosuvannia ryzyk-oriientovanoho pidkhodu u sferi protydii vidmyvanniu koshtiv, finansuvanniu teroryzmu ta rozpovsiudzhennia zbroi masovoho …
NM Vnukova, OM Kolodiziev, IM Chmutova
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 17, 610-617, 2017
82017
Bank's financial management technologies forming at strategic and operational levels
I Chmutova
Economic Annals-XXI, 73-77, 2015
82015
Адаптація системи фінансового менеджменту банку до циклічності його розвитку
ІМ Чмутова
Економіка розвитку, 54-60, 2014
82014
Трансфертний підхід до мінімізації ризиків у процесі антикризового управління банком
О Колодізєв, ІМ Чмутова
Вісник Національного банку України (укр.), 25-27, 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20