Ірина Чмутова (Iryna Chmutova)
Ірина Чмутова (Iryna Chmutova)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
Х.: Інжек 405 (3), 2004
722004
Особливості функціонування державних банків у банківській системі України
ІМ Чмутова
Проблеми економіки, 135-138, 2011
182011
Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти управління та роль банківської системи у його фінансуванні: монографія
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Х.: ІНЖЕК, 2010
182010
Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System
VB I. Chmutova
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (7), 95-103, 2015
142015
Ukrainian economy unshadowing as a factor of state economic security management
I Hubarieva, I Chmutova, M Maksimova
Економічний часопис-ХХІ, 25-29, 2016
102016
Empirical model of a bank life cycle
TA Vasylieva, IM Chmutova
Актуальні проблеми економіки, 352-361, 2015
102015
Трансфертний підхід до мінімізації ризиків у процесі антикризового управління банком
О Колодізєв, ІМ Чмутова
Вісник Національного банку України (укр.), 25-27, 2005
102005
Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.
ІМ Чмутова
Х.: ХНЕУ, 2012
92012
Внешнее рейтинговое управление банком методом DEA (Data Envelopment Analysis)
ІМ Чмутова, МВ Афанасенко
Проблемы экономики (Харьков), 75-79, 2011
92011
Analytical tools to implement integrated bank financial management technologies
I Chmutova, V Vovk, O Bezrodna
Економiчний часопис-XXI 163 (1-2), 95-99, 2017
82017
Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку
ІМ Чмутова, МВ Максімова
Проблеми економіки, 292-297, 2014
82014
Стратегічний вибір банку на різних стадіях його життєвого циклу
ІМ Чмутова
Економічний часопис-ХХІ, 94-97, 2015
72015
Bank's financial management technologies forming at strategic and operational levels
I Chmutova
Economic Annals-XXI, 73-77, 2015
62015
Методичні підходи до формування рейтингу банків України
ІМ Чмутова, МВ Афанасенко
Академічний огляд, 35, 2011
62011
Комплексний підхід до аналізу операцій банку з цінними паперами
ІМ Чмутова, ОВ Пересунько
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2009_28_3 …, 0
6*
Адаптація системи фінансового менеджменту банку до циклічності його розвитку
ІМ Чмутова
Економіка розвитку, 54-60, 2014
52014
Adaptation Of The Bank Financial Management To Its Development Cycle
I Chmutova
Economics of Development 72 (4), 54-60, 2014
52014
Обґрунтування складу збалансованої системи показників для оцінки діяльності банку
ОСБ І. М. Чмутова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 137–143, 2012
52012
Osoblyvosti funktsionuvannia derzhavnykh bankiv u bankivskii systemi Ukrainy [Features of functioning of state banks in the banking system of Ukraine]
IM Chmutova
Problemy ekonomiky—Problems of the economy 4, 135-138, 2011
52011
Сущность и структура организационно-экономического механизма управления формированием и использованием капитала предприятия
ИН Чмутова, РА Косинский
Економіка: проблеми теорії та практики.—Дніпропетровськ, 2003.—Вип 181 …, 2005
52005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20