Подписаться
Ярослав Боднар; Yaroslav Bodnar
Ярослав Боднар; Yaroslav Bodnar
Професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник
ЯЯ Боднар, ВВ Файфура
Тернопіль: Укрмедкнига, 2000
192000
Проблеми остеопорозу
ЛЯ Ковальчук
172002
Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity
OO Shevchuk, YY Bodnar, KI Bardakhivska, TV Datsko, AS Volska, ...
Experimental Oncology, 2016
112016
Патоморфологія та гістологія: атлас
ДД Зербіно, ММ Багрій, ЯЯ Боднар, ВА Діброва
Нова Книга, 2015
62015
Вплив повного голоду на ультраструктуру синусоїдів печінки щурів
ЯЯ Боднар, ОІ Кузів, ОВ Дмитренко
Розвантажувально-дієтична терапія і низькокалорійна дієта в клініці …, 2001
62001
Submicroscopic changes of the respiratory alveolar macrophages at the late period after experimental thermal injury and in combined use of lyophilized xenograft substrate and …
ZM Nebesna, KS Volkov, PY Bodnar, OY Shuturma, SB Kramar
Мир медицины и биологии, 165-169, 2018
42018
Особливості екстрагенітальної соматичної патології та структурної трансформації ендометрія в жінок репродуктивного віку із первинним і вторинним непліддям
ГМ Чорненька, ІВ Корда, ЯЯ Боднар
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 88-92, 2017
42017
Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті
ЯЯ Боднар, МІ Швед, ОЄ Кузів, ТК Головата, ТВ Дацко, ЛП Боднар, ...
Вісник наукових досліджень, 11-13, 2004
42004
Изменения сердечного ритма у крыс при обезвоживании организма
ЯЯ Боднар, ЕГ Золенкова, ЛП Боднар
Физиол. журнал 36 (2), 84-88, 1990
41990
Analysis of final judgements in cases of medical negligence occurred in Ukraine
VV Franchuk, TR SV, PR Selskyy, AZ Mykolenko, PY Bodnar
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 2), 757-760, 2018
32018
Ультраструктурные изменения кардиомиоцитов при кардиомиопатии индуцированной введением цитостатиков
ЯЯ Боднар, ПО Ваврух, ГП Ваврух
Фундаментальные исследования, 810-815, 2013
32013
Особенности формирования костной и нервной системы у плодов после введения ноотропного препарата
ГВ Довгаль, ЕА Григорьева, МБ Вовченко
Патологія, 50-51, 2012
3*2012
Гістостереометрична характеристика міокардіопатії, індукованої цитостатичними препаратами
ПО Ваврух, ЯЯ Боднар
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 19-22, 2012
32012
Патологічна анатомія: методичний посібник для студентів факультетів медсестринсько освіти та коледжів
ЯЯ Боднар
Кузів, АМ Рома нюк. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003
32003
Гістохімічні зміни в міокарді самців і самок щурів з адреналіновою міокардіодистрофією
МР Хара, ЯЯ Боднар
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”–2002.–Вип 18 …, 2002
32002
Анализ структурных кардиомиоцытов крыс при алиментарной дегидратации организма
ЯЯ Боднар
Архив АГЭ 98 (5), 50-55, 1990
31990
Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями
ПЯ Боднар, РСВ Трач, АЗ Миколенко
Шпитальна хірургія, 79-81, 2014
22014
Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій
ЯЯ Боднар
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2013
22013
Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста
ПР Сельський, ЯЯ Боднар
Запорожский медицинский журнал, 119-120, 2013
22013
Динамiка iнтегральних маркерiв ендогенної iнтоксикацiї, спричиненої введенням цитостатикiв
ПО Ваврух, ЯЯ Боднар, ГП Ваврух
Медична та клінічна хімія 15 (3), 5-9, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20