Владислав Ковалевський
Владислав Ковалевський
Kuras Institute of Political and Ethnic Studies; ph.D; senior researcher
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційна демократія як політична категорія: Наук. зап
В Ковалевський
Зб.-К.: ІПіЕНД, 214-222, 2003
202003
Інституційні зміни політичної системи: оцінка стану та напрями оптимізації. Аналітична доповідь/за ред. ГІ Зеленько
ЛО Ковалевський В. Зеленько Г., Перевезій В.
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України 164, 2014
16*2014
Політичні проблеми сучасної України. Аналітичні доповіді ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України
КВО Михальченко М.І.
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
15*2012
Політична еліта в системі регіональних інформаційних інтеракцій у сучасній Україні
ВО Ковалевський
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй.–К.: ТОВ УВПК «ЕксОб 2, 501-511, 2006
132006
Інституційні зміни політичної системи: оцінка стану та напрями оптимізації. Аналітична доповідь/за ред. ГІ Зеленько
ЛО Ковалевський В. Зеленько Г., Перевезій В.
Наукова доповідь, за ред. проф. ГІ Зеленько. Київ: ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН …, 2014
11*2014
Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України
В Ковалевський
Політичний менеджмент, 2009
112009
Основні напрями досліджень інформаційних інтеракцій у політичній сфері
В Ковалевський
Наукові записки: збірник.—Серія: Політологія і етнологія.—К.: ІПіЕНД, 171-182, 2003
112003
Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика
Ю Левенець, Г Зеленько, В Ковалевський, О Фісун
Політичні проблеми сучасної України: Наукові доповіді.–К.: ІПіЕНД ім. ІФ …, 2012
72012
Мировая политическая культура и Украина: состояние, диалектика и перспективы/В. Ковалевский
В Ковалевський
історичні та політологічні дослідження.–Донецьк: Видання Донецького …, 2001
72001
Теоретико-методологічні засади інформаційного суспільства [Електронний ресурс]/Vladislav O. Kovalevsky; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса …
ВО Ковалевський
Сайт «Теорія і практика Глобального Інформаційного Суспільства».—Режим …, 2003
62003
Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах: монографія
МІ Михальченко
IPiEND im. IF Kurasa, 2013
52013
Політична комунікація як інструмент подолання кризових явищ
ВО Ковалевський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
52010
Комунікація–інтеракція–маніпуляція: механізм реалізації сучасної політичної влади
ВО Ковалевський
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010
52010
Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста
В Ковалевський
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2010
42010
Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь
Г Зеленько, В Ковалевський, О Лісничук
32014
Стратегія інформаційного прориву: українські реалії і перспективи/Владислав Ковалевський
В Ковалевський
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
3*2014
Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики
МІ Михальченко
IПiЕНД ім. ІФ Кураса, 2010
32010
Структура політичних комунікацій сучасної України
ВО Ковалевський
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009
32009
Характер і особливості інформаційних інтеракцій інститутів влади, громадянського суспільства та громадянина у регіонах сучасної України
В Ковалевський
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
32006
Інформаційна безпека особистості в сучасну епоху: демократичні і то талітарні тенденції
ВО Ковалевський
Державна безпека України: наук. практ. зб. Національної ака демії наук …, 2004
32004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20