Ковтун Наталія
Ковтун Наталія
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія
МА Козловець, НМ Ковтун
Парапан, 2010
422010
Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст
НМ Ковтун
Київ, 2008, 2008
142008
До проблеми визначення поняття" Соціальна активність"
НМ Ковтун
Українська полоністика, 129-137, 2014
62014
Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова
Н Ковтун
Studia politologica Ucraino-Polona, 132-138, 2013
62013
Воля як основа соціальної активності: теоретико-методологічний аналіз
НМ Ковтун
Евенок ОО, 2014
52014
Архетип як історико-філософський феномен
НМ Ковтун
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 8-12, 2007
42007
Криза світоглядно-ціннісних орієнтацій в ситуації транзитивності постіндустріального суспільства
НМ Ковтун
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2017
22017
Интенсивность, уровни и формы социальной активности в контексте социально-философской методологии исследования
НМ Ковтун
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия …, 2015
22015
Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень
НМ Ковтун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 193-202, 2015
22015
Співвідношення морального і вольового у контексті дослідження соціальної активності
НМ Ковтун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 239-250, 2013
22013
Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства
НМ Ковтун
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 31-35, 2012
22012
Співвідношення феномену толерантності й пасіонарного імпульсу в контексті філософської спадщини Льва Гумільова
НМ Ковтун
Історія. Філософія. Релігієзнавство, 31-35, 2008
22008
Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя. Монографія
НМ Ковтун
Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019
12019
Воля як основа соціальної активності: соціально-філософський аналіз
НМ Ковтун
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
12016
ВОЛЯ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
НМ Ковтун
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 118-127, 2014
12014
Индивид, особа, личность как субъекты волевой регуляции социальной активности
НМ Ковтун
Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология …, 2014
12014
Концептуальні підходи до розуміння ірраціональної складової вольової активності індивіда і суспільства
НМ Ковтун
Гуманітарний часопис, 65-71, 2014
12014
Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства
НМ Ковтун
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
12014
Творчість як сфера об’єктивації вольового характеру соціальної активності особистості
Н Ковтун
Релігія та соціум, 177-182, 2014
12014
Воля як основа соціальної активності в інтерпретації Г. Гегеля
Н Ковтун
Українська полоністика, 113-122, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20