Follow
Галина Груць / Galyna Hruts
Галина Груць / Galyna Hruts
PhD, Docent, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Русова і просвітительський рух в Україні
ГМС Груць
ступеня канд. іст. наук: 13.00. 01 Теорія та історія педагогіки. Тернопіль…, 1999
141999
Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
82020
Основи формування духовної культури студентської молоді
ГМ Груць
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту…, 2013
62013
Русова і просвітительський рух в Україні: автореферат дис.... канд. пед. наук: спец. 13.00. 01/Груць Галина Михайлівна
ГМС Груць
Тернопіль, 1999
61999
Ціннісно-смислові основи сучасного освітнього процесу: постановка проблеми
ГМ Груць
Вектор, 2021
52021
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді
Г Груць
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 68-74, 2015
32015
Развитие духовной культуры студентов: историко-педагогический аспект
ГМ Груць
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2013
32013
Інклюзивна культура як фактор розвитку полікультурної освіти в Україні
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
22021
Релігійно-духовні цінності як умотивовані потреби розвитку особистості студентів: історичний аспект
ГМ Груць
Гельветика, 2021
22021
Любов як головна цінність формування особистості студентів
ГМ Груць
Вектор, 2020
22020
Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
Трансформація традиційних цінностей студентів у нових історичних умовах
ГМ Груць
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
ЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У ФОРМУВАННІОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ГМ Груць
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 71-89, 2019
12019
Проблеми духовного розвитку сучасної студентської молоді: міфи і реалії
ГМ Груць
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині СФ Русової
ГМ Груць
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Основи формування загальної і педагогчної культури май-бутньго вчителя
Г Груць
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2007
12007
Безпечне освітнє середовище як фактор успішної пізнавальної діяльності студентів
ГМ Груць
ФОП Осадца ЮВ, 2024
2024
Листи Г. Сковороди М. Ковалинському: спроба духовно-морального аналізу
ГМ Груць
Підручники і посібники, 2023
2023
Духовно-моральне виховання студентів педагогічних спеціальностей
ГМ Груць
ТОКІППО, 2023
2023
Застосування кейс-методу в навчанні студентів закладів вищої педагогічної освіти
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20