Follow
Галина Груць / Galyna Hruts
Галина Груць / Galyna Hruts
PhD, Docent, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Русова і просвітительський рух в Україні
ГМС Груць
Дис... канд. пед. наук, 1999
141999
Основи формування духовної культури студентської молоді
ГМ Груць
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2013
52013
Русова і просвітительський рух в Україні: автореферат дис.... канд. пед. наук: спец. 13.00. 01/Груць Галина Михайлівна
ГМС Груць
Тернопіль, 1999
51999
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді
Г Груць
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 68-74, 2015
32015
Развитие духовной культуры студентов: историко-педагогический аспект
ГМ Груць
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Русова і просвітительський рух в Україні: дис.… кандидата педагогічних наук: спец. 13.00. 01/Груць Галина Михайлівна
ГМС Груць
Тернопіль, 1999
21999
Ціннісно-смислові основи сучасного освітнього процесу: постановка проблеми
ГМ Груць
Вектор, 2021
12021
Релігійно-духовні цінності як умотивовані потреби розвитку особистості студентів: історичний аспект
ГМ Груць
Гельветика, 2021
12021
Основи формування загальної і педагогчної культури май-бутньго вчителя
Г Груць
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
12007
Фахова мобільність як засада особистісного розвитку педагога
ГМ Груць
ТОКІППО, 2021
2021
Формування світоглядної культури студентів
ГМ Груць
Піскова МА, 2021
2021
Інклюзивна культура як фактор розвитку полікультурної освіти в Україні
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Г Груць
Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського …, 2021
2021
Ґендерна рівність як умова духовного, культурного та інтелектуального розвитку українського суспільства у поглядах Софії Русової
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Любов як головна цінність формування особистості студентів
ГМ Груць
Вектор, 2020
2020
Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Управлінська культура керівника закладу загальної середньої освіти: шляхи формування
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Формування управлінської культури керівника закладу освіти
ГМ Груць
Крок, 2019
2019
ЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У ФОРМУВАННІОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ГМ Груць
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 71-89, 2019
2019
ЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У ФОРМУВАННІОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ГМ Груць
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 71-89, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20