Follow
Галина Груць / Galyna Hruts
Галина Груць / Galyna Hruts
PhD, Docent, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Русова і просвітительський рух в Україні
ГМС Груць
ступеня канд. іст. наук: 13.00. 01 Теорія та історія педагогіки. Тернопіль…, 1999
131999
Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
62020
Основи формування духовної культури студентської молоді
ГМ Груць
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту…, 2013
62013
Ціннісно-смислові основи сучасного освітнього процесу: постановка проблеми
ГМ Груць
Вектор, 2021
52021
Русова і просвітительський рух в Україні: автореферат дис.... канд. пед. наук: спец. 13.00. 01/Груць Галина Михайлівна
ГМС Груць
Тернопіль, 1999
41999
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді
Г Груць
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 68-74, 2015
32015
Развитие духовной культуры студентов: историко-педагогический аспект
ГМ Груць
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2013
32013
Релігійно-духовні цінності як умотивовані потреби розвитку особистості студентів: історичний аспект
ГМ Груць
Гельветика, 2021
22021
Любов як головна цінність формування особистості студентів
ГМ Груць
Вектор, 2020
22020
Русова і просвітительський рух в Україні: дис.… кандидата педагогічних наук: спец. 13.00. 01/Груць Галина Михайлівна
ГМС Груць
Тернопіль, 1999
21999
Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
Трансформація традиційних цінностей студентів у нових історичних умовах
ГМ Груць
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
Інклюзивна культура як фактор розвитку полікультурної освіти в Україні
ГМ Груць
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
12021
ЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У ФОРМУВАННІОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ГМ Груць
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 71-89, 2019
12019
ЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У ФОРМУВАННІОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ГМ Груць
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 71-89, 2019
12019
Проблеми духовного розвитку сучасної студентської молоді: міфи і реалії
ГМ Груць
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині СФ Русової
ГМ Груць
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Основи формування загальної і педагогчної культури май-бутньго вчителя
Г Груць
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2007
12007
Духовно-моральне виховання студентів педагогічних спеціальностей
ГМ Груць
ТОКІППО, 2023
2023
Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій та креативності як аксіологічний ресурс модернізації університетської освіти
ГМ Груць
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20