Подписаться
Наталія Василівна Валінкевич; Nataliia Valinkevych (orcid.org:0000-0001-8804-868X)
Наталія Василівна Валінкевич; Nataliia Valinkevych (orcid.org:0000-0001-8804-868X)
Поліський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1692012
Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації
НВ Валінкевич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
372012
Теоретичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
НВ Валінкевич, ОА Солотвінський
Молодий вчений, 84-89, 2014
242014
Напрями удосконалення стратегії відтворення основних засобів підприємств
НВ Валінкевич, СВ Боброва
ЖДТУ, 2011
182011
Analysis of financial performance determinants: evidence from Slovak agricultural companies
S Lehenchuk, A Raboshuk, N Valinkevych, I Polishchuk, V Khodakyvskyy
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8 (4 …, 2022
162022
Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості
НВ Валінкевич
152015
The Significant Principles Of Development Of Accounting Support For Innovative Enterprise Financing
HYK Serhii F. Lehenchuk, Nataliia V. Valinkevych, Iryna M. Vyhivska
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8s), 2282 - 2289., 2020
142020
Еволюція базових концепцій вартісно-орієнтованого управління
ТОЗ В.В. Євдокимов, Н.В. Валінкевич
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3, 384–393, 2018
14*2018
Еволюція базових концепцій вартісно-орієнтованого управління
ТОЗ ВВ Євдокимов, НВ Валінкевич
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 384–393, 0
14*
Upravlinnia potentsialom ta rozvytkom pidpryiemstv na osnovi modernizatsii
NV Valinkevych
Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu 1 (45), 128-134, 2012
112012
Intelektualizatsiia rozvytku pidpryiemstv
NV Valinkevych
Procceding from MIIM 16, 110-116, 2016
92016
Lean production as a means of ensuring the sustainable development of agricultural enterprises
T Ostapchuk, N Valinkevych, H Tkachuk, K Orlova, T Melnyk
E3S Web of Conferences 166, 13008, 2020
82020
Accounting reserves in optimization of risks of innovatiive activity
S Lehenchuk, N Valinkevych, I Vyhivska
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (33), 174-184, 2020
82020
Упровадження економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості як передумова їх ефективного розвитку
НВ Валінкевич
Экономический вестник Донбасса, 144-147, 2011
82011
Удосконалення управління розвитком овочевого виробництва
НВ Валінкевич
Економіка АПК, 39-43, 2000
82000
Інтелектуалізація розвитку підприємств
НВ Валінкевич, НВ Валинкевич
Житомирський національний агроекологічний університет, 2016
72016
ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НВ Валінкевич
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 94-101, 2014
72014
Innovative Ecotourism Product Development Based on the Use of Geographic Information Technologies
A Osipchuk, A., Skydan, O., Valinkevych, N., Tyshchenko, S., & Lunov
Journal of Geology, Geography and Geoecology 32 (Vol 32 No 1 (2023)), 164-177, 2023
62023
Finansova skladova upravlinnia biznesom [Financial component of business management]
NV Valinkevych, KY Orlova
Financial and credit activity-problems of theory and practice 2 (29), 122-129, 2019
62019
Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні
НВ Валінкевич, КЄ Орлова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20