Подписаться
Наталія Василівна Валінкевич; Nataliia Valinkevych (orcid.org:0000-0001-8804-868X)
Наталія Василівна Валінкевич; Nataliia Valinkevych (orcid.org:0000-0001-8804-868X)
Поліський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1562012
Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації
НВ Валінкевич
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
362012
Теоретичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
НВ Валінкевич, ОА Солотвінський
Молодий вчений, 84-89, 2014
222014
Напрями удосконалення стратегії відтворення основних засобів підприємств
НВ Валінкевич, СВ Боброва
ЖДТУ, 2011
162011
The Significant Principles Of Development Of Accounting Support For Innovative Enterprise Financing
HYK Serhii F. Lehenchuk, Nataliia V. Valinkevych, Iryna M. Vyhivska
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8s), 2282 - 2289., 2020
152020
Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості
НВ Валінкевич
132015
Analysis of financial performance determinants: evidence from Slovak agricultural companies
S Lehenchuk, A Raboshuk, N Valinkevych, I Polishchuk, V Khodakyvskyy
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8 (4 …, 2022
112022
Upravlinnia potentsialom ta rozvytkom pidpryiemstv na osnovi modernizatsii
NV Valinkevych
Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu 1 (45), 128-134, 2012
112012
Еволюція базових концепцій вартісно-орієнтованого управління
ТОЗ В.В. Євдокимов, Н.В. Валінкевич
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3, 384–393, 2018
10*2018
Еволюція базових концепцій вартісно-орієнтованого управління
ТОЗ ВВ Євдокимов, НВ Валінкевич
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 384–393, 0
10*
Intelektualizatsiia rozvytku pidpryiemstv
NV Valinkevych
Procceding from MIIM 16, 110-116, 2016
92016
Упровадження економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості як передумова їх ефективного розвитку
НВ Валінкевич
Экономический вестник Донбасса, 144-147, 2011
82011
Удосконалення управління розвитком овочевого виробництва
НВ Валінкевич
Економіка АПК, 39-43, 2000
82000
Інтелектуалізація розвитку підприємств
НВ Валінкевич, НВ Валинкевич
Житомирський національний агроекологічний університет, 2016
72016
ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НВ Валінкевич
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 94-101, 2014
72014
Lean production as a means of ensuring the sustainable development of agricultural enterprises
T Ostapchuk, N Valinkevych, H Tkachuk, K Orlova, T Melnyk
E3S Web of Conferences 166, 13008, 2020
62020
Основи підприємництва: підручник/під заг. ред
АЄД ТО Біляк, СЮ Бірюченко, КО Бужимська
Житомир: ЖДТУ, 2019
5*2019
Orhanizatsijno-ekonomichna modernizatsiia pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti v umovakh innovatsijnoi ekonomiky: problemy teorii ta praktyky [Organizational and economic …
NV Valinkevych
Zhytomyr, Ukraine, 2014
52014
Планування ефективного розвитку підприємств харчової промисловості України
НВ Валінкевич
Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти 1, 88-90, 2011
52011
Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні
НВ Валінкевич, КЄ Орлова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20