Олег Хміляр (Oleh Khmiliar)
Олег Хміляр (Oleh Khmiliar)
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічна реабілітація військовослужбовців з постстресовими психічними розладами: Навчальний посібник
ВІ Алещенко, ОФ Хміляр
Харків: ХУПС, 2005
332005
Морально-психологічний стан військового підрозділу: оцінка та прогнозування
ПП Криворучко, ОФ Хміляр, РА Шпак, СВ Василенко
К.: Молода нація, 2005
202005
Психологічні особливості розвитку професійно важливих фізичних якостей особистості офіцера
ОФ Хміляр
Київ: Ін-т психології ім. ГС. Костюка АПН України, 2004
172004
Spatial regulation of personal behavior under conditions of the accelerating covid-19 pandemic
О Khmiliar, I Popovych, A Hrys, M Pavliuk, N Zavatska, O Lytvynenko, ...
Revista Inclusiones, 289-306, 2020
122020
Психологічна підготовка солдата і офіцера
ОФ Хміляр
Вісник Національного університету оборони України, 317-322, 2013
82013
Психологічне забезпечення професійної діяльності саперівмиротворців:[навчальний посібник]
ВВ Стасюк, ПТ Примак, ОФ Хмеляр
Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф, 2009
82009
Research of predisposition to risk of participants of extreme sports
SB Kuzikova, TI Shcherbak, BO Kuzikov, O Blynova, O Vavryniv, ...
Editorial Cuadernos de Sofia, 2020
72020
Сучасний тероризм–причини і прояви
НА Агаєв, МО Карпов, ОФ Хміляр, ВВ Єфімова
К.:«Молода нація, 2005
62005
Психічна адаптація військовослужбовців до екстремальних ситуацій миротворчої місії
ОФ Хміляр
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія №, 0
5
Психологічна структура фізичних властивостей офіцера
ВІ Осьодло, ОФ Хміляр
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І …, 2002
42002
The psychology of the professional activity of a sapper
OF Hmilar, OV Nedviha
Pedagogy and Psychology, 61, 2018
32018
Psykholohichna dopomoha poranenym viys’ kovosluzhbovtsyam, yaki perezhyvayut’fantomni boli [Psychological help for the injured servicemen with phantom pain]
OF Khmiliar
Aktual’ni problemy psykholohiyi: Zbirnyk naukovykh prats’ Instytutu …, 2017
32017
Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості: монографія
ОФ Хміляр
К.: ТОВ “Контекст Україна, 2016
32016
Post-traumatic stress disorder: features of diagnosis and its signs in the participants of ATO
O Khmiliar
The Technologies Of The Development Of The Intelect 2 (3), 18, 2016
32016
Посттравматичний стресовий розлад: особливості діагностики та проявів у учасників антитерористичної операції
ОФ Хміляр, ДС Зубовський
Технології розвитку інтелекту, 2016
32016
Психологія прийняття рішення командиром: від амбівалентності до символічної регуляції поведінки
ОФ Хміляр, СB Черевичний
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць/За ред. СД Максименка …, 2015
32015
Денотативні та конотативні механізми символічної регуляції поведінки особистості
ОФ Хміляр
Вісник Національного університету оборони України, 346-352, 2014
32014
Символ как психологический код регулирующий общение личности
ОФ Хмиляр
Актуальные вопросы современной науки, 2014
32014
Жестово-символічні властивості руки
ОФ Хміляр
Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені …, 2012
32012
Символічна мова руки та поведінкові тенденції людини
ОФ Хміляр
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20