Підписатись
Мамонтова Елла Вікторівна / Mamontova Ella / Мамонтова Элла Викторовна
Мамонтова Елла Вікторівна / Mamontova Ella / Мамонтова Элла Викторовна
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідеологічний фактор сучасного політичного та партійного розвитку України
ВА Лага, ВА Лага
132006
Соціально-політичні особливості інформаційного суспільства: автореф.… канд. політ. наук: спец. 23.00. 02 “Політичні інститути та процеси”
ВВ Недбай
Одеса, 2004
92004
Фактор преси у конституційному процесі в Україні
ЕВ Мамонтова
—Одеса, 2000
92000
Зв'язки з громадськістю в умовах сучасного політичного процесу
ОІ Руденко, ОИ Руденко
42014
Символічний ресурс державотворення: сутність, ґенеза, еволюція
ЕВ Мамонтова, ЭВ Мамонтова
автореф. дис.... доктора політ. наук: 23.00. 02, 2012
22012
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕҐІОНУ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА
ЕВ Мамонтова
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./редкол. СМ Серьогін …, 2008
22008
Громадські ініціативи щодо рішень органів місцевої влади як форма діалогової взаємодії влади і населення
ЕВ Мамонтова, ЕВ Мамонтова, ЭВ Мамонтова
Одеса: Гельветика, 2020
12020
Символ як репрезентант архетипу в процесах публічної комунікації
М Елла
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціація докторів …, 2015
1*2015
Консультативно-дорадча діяльність як інструмент налагодження громадського діалогу
Е Мамонтова
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 56-71, 2014
12014
Соціально-політичний порядок: сутність, детермінанти, інституціоналізація у сучасному політичному просторі
ІІ Левчук, ИИ Левчук
12011
Гімн як символ державного суверенітету: історико-політологічний аспект
ЕВ Мамонтова
Грані, 2011
12011
Місце та роль символіки у державотворчому процесі: досвід країн Балтії
ЕВ Мамонтова
Грані, 2011
12011
Протокол та церемоніал як культурно-цивілізаційні форми та моделі соціальної поведінки: витоки, еволюція, сутність/Елла Мамонтова [Електронний ресурс]
Е Мамонтова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_2/R_1 …, 0
1
Гібридні форми сучасної політики: навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ЕВ Мамонтова, ЕВ Мамонтова, ЭВ Мамонтова, ТМ Краснопольська, ...
Одеса: НУ" ОЮА", 2021
2021
Наука і політика: етичні точки зіткнення
ЕВ Мамонтова, ЄЮ Пєлєвін
Актуальні проблеми політики, 55-60, 2020
2020
Публічна політика: навчально-методичний посібник
ТМ Краснопольська, ТМ Краснопольська, ТН Краснопольская, ...
Одеса: Фенікс, 2020
2020
Клієнтелізм як політико-психологічний феномен
ЕВ Мамонтова, ОО Ковальова
Актуальні проблеми політики, 65-72, 2020
2020
Політична символістика: методичні рекомендації до практичних занять
ЕВ Мамонтова, ЕВ Мамонтова, ЭВ Мамонтова
Одеса: НУ" ОЮА", 2020
2020
Archetypal projections of archaic spiritual practices into the symbolic landscape of post-politics
ME Victorovna
Публічне урядування, 168-182, 2020
2020
Громадська експертиза-механізм демократії участі
ЕВ Мамонтова, ЭВ Мамонтова
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20