Ирина Сегеда, Ірина Сегеда, Iryna Segeda
Ирина Сегеда, Ірина Сегеда, Iryna Segeda
Подтвержден адрес электронной почты в домене aprodos.kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Генезис екологічної парадигми сталого розвитку цивілізації: сутність і етапи становлення
НВ Караєва, ІВ Сегеда
НТУУ" КПІ", 2010
162010
Формування організаційно-економічного механізму екологізації електроенергетики України
ІВ Сегеда, ИВ Сегеда
Вид-во СумДУ, 2011
52011
Діагностика регіонів України за рівнем науково-технологічної безпеки
ІВ Сегеда
Видавництво СумДУ, 2010
52010
Реалізація використання блокчейн-технологій у енергетичному секторі
І Сегеда, Є Локотарев, В Шаповал
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
32019
Потенційні екологічні конфлікти у сфері використання енергетичної складової природно-ресурсних комплексів
ЄВ Хлобистов, ІВ Сегеда, АІ Подольська
Маркетинг і менеджмент інновацій, 236-246, 2016
22016
Енергетична складова вдосконалення системи природоохоронних платежів/Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці 4-го міжнародного науково …
ІВ Сегеда, ЄВ Хлобистов
Національний гірничій університет, 149-154, 2012
22012
Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики)
Є Хлобистов, І Сегеда, Н Трикуш
Економіка природокористування і охорони довкілля, 154-162, 2016
12016
Особливості та критерії параметризації використання природно-ресурсних комплексів
ІВ Сегеда
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ СУБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
НВ Караєва, ІВ Сегеда
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
12010
Педагогічна практика аспіранта: рекомендації до проходження [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії спеціальностей 121 Інженерія …
ШСІ Аушева Наталія Миколаївна,Сегеда Ірина Василівна
2020
Нівелювання процесу виділення тепла відеокарт з використанням імерсійного охолодження
ЦЦ Сегеда І.В.
Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія, C …, 2020
2020
Прогнозування енергозабезпечення регіонів України на основі відновлюваних джерел енергії.
С І.
Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 2020
2020
Cloud data storage services .
I Segeda.
Modern Aspects of Software Development: Proceedings of VI International …, 2019
2019
RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENTS‘ ACTIVITIES
KA Segeda Irina
Black Sea Scientific Journal of Academic Research, Р. 74-81, 2019
2019
Групова динаміка і комунікації
І Сегеда
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою …, 2019
2019
Системи баз даних: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]
І Сегеда, О Дацюк
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою …, 2019
2019
RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENTS‘ ACTIVITIES
I Segeda, A Kovalchuk
Gülüstan Black Sea Scientific Journal of Academic Research, 74-81 р., 2019
2019
Визначення доцільності використання альтернативних джерел електроенергії для певної території за допомогою теорії прийняття рішень у ситуації невизначеності.
І Сегеда, М Мінтус
Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V …, 2018
2018
Застосування QR-кодування в Україні.
І Сегеда, В Зіліцький
Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V …, 2018
2018
Автоматизована система розрахунку коригуючих мас та прогнозування залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів
І Сегеда, Н Трикуш
Реєстрація, зберігання і обробка даних 20 (1), с.60-70, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20