Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев
ГУ "Днепропетровкая медицинская академия МЗУ", преподаватель кафедры гигиены и экологии
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Динаміка показників здоров’я дитячого населення сільських районів Дніпропетровської області
ВВЗ ЛВ Григоренко, МВ Дзяк, ОА Шевченко
Гігієна населених місць, 358-366, 2011
82011
Проблеми питного водопостачання індустріальних регіонів України
ВВ Зайцев, НІ Рублевська, ЛВ Григоренко, ОА Шевченко
Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю «Профілактична медицина …, 2016
12016
Гігієнічна оцінка ефективності застосування діоксиду хлору з метою знезараження питної води
РНІ Зайцев В.В.
Збірник праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика 26 (1), С. 499-506., 2016
12016
Гігієнічна оцінка групового водопроводу з поверхневого водозабору
ВВ Зайцев
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 224-230, 2015
12015
Гігієнічна оцінка вмісту хлорорганічних сполук у питній воді групового водопроводу з поверхневого водозабору
ВВ Зайцев, НІ Рублевська, НО Курбатова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 441-446, 2015
12015
Необхідність поетапного впровадження ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості »
КВВ Зайцев В.В., Рублевська Н.І., Шевченко О.А.
Збірник праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика 24 (5), С. 398-404., 2015
1*2015
Охрана труда в медицинской отрасли: учебное пособие по дисциплине «Охрана труда в медицинской отрасли» специаль-ность «Стомато-логия»
КОО Рублевська Н.І., Шевченко О.А., Григоренко Л.В., Крамарьова Ю.С ...
Днепр «Герда», 2019
2019
Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі / Навчальний посібник для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів
ГЛВ Яворовський О.П., Сергета І.В., Рублевська Н.І., Зайцев В.В.
Київ, ВСВ "Медицина", 2019
2019
ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПИТНОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ.
РНІ Зайцев В.В.
"Modern scientific researches", 2019, Беларусь, 2019
2019
Охорона праці в медичній галузі: навчальний посібник
та інші Н.І. Рублевська, О.А. Шевченко, Л.В., В.В. Зайцев
2019
Охрана труда в медицинской отрасли: учебное пособие
ВВЗ Н.И. Рублевская, А.А. Шевченко, Л.В. Григоренко
2019
Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при вивченні гігієнічних дисциплін
ЗВВ Н.І., Шевченко О.А., Григоренко Л.В.
Науково-практичний журнал «Медична освіта»., 166-169, 2018
2018
Охорона праці в галузі. Навчальний посібник для студентів 3 курсу за спеціальністю: «Стоматологія»
ЗВВ Рублевська Н.І., Шевченко О.А., Григоренко Л.В.
2018
Охорона праці в медичній галузі французькою мовою. Навчальний посібник для студентів 2 курсу за спеціальністю: «Медицина»
ЗВВ Рублевська Н.І., Шевченко О.А.
2018
Hygiene and Ecology : study guide for students of higher medical education establishment of the 4th level of accreditation
ZVV N. I. Rublevska, O. A. Shevshenko, Y. S. Kramarova
2018
Гігієна та екологія навч. посіб. для студентів 6 курсу закл. вищ. мед. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
НІ Рублевська, ОА Шевченко, ЛВ Григоренко, ВВ Зайцев
2018
Гігієна та екологія за спеціальністю "Фізична терапія, ерготерапія"
НІ Рублевська, ОА Шевченко, ВВ Зайцев
2018
Патент України на корисну модель № 122413. Встановлення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді
РВД Рублевська Н.І., Зайцев В.В.
RU Patent № 122413., 2018
2018
Determination of chloroform level in drinking chlorinated tap water
RVD Rublevskaya N.I., Zaitsev V.V.
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та …, 2018
2018
Пропозиції до соціально –гігієнічного моніторингу вмісту хлорорганічних сполук (ХОС) у питній водопровідній воді
ЗВВ Рублевська Н.І.
Збірник тез Третього щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20