Данченко Олена Борисівна, Данченко Елена Борисовна, Elena Danchenko
Данченко Олена Борисівна, Данченко Елена Борисовна, Elena Danchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Огляд методів аналізу ризиків в проектах
ОБ Данченко, ВО Занора
Управление проектами и развитие производства, 2007
352007
Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах
ОБ Данченко
Управление проектами и развитие производства, 2014
272014
Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами
ЕБ Данченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 31-33, 2011
232011
Класифікація ризиків в проектах
ОБ Данченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (12), 26-28, 2012
172012
Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів: навч. посіб
ОБ Данченко
Університет економіки та права «КРОК, 2014
162014
Формування соціальної зрілості студентів вищих навчальних технічних закладів як необхідна умова реалізації особистості повноцінного життєзабезпечення
О Данченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
162011
Підходи до управління ризиками банку
ОБ Данченко, ВО Занора, АІ Боркун, АМ Шевченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 24-29, 2010
142010
Врахування ризиків в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу
ОБ Данченко
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 60-63, 2010
122010
Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring
A Kuchansky, A Biloshchytskyi, Y Andrashko, V Vatskel, S Biloshchytska, ...
2018 IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the …, 2018
112018
Класифікація відхилень в проектах: ризики, проблеми, зміни
ОБ Данченко
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 72-79, 2014
112014
Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту
ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 70-74, 2012
112012
Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту
ОБ Данченко, ДІ Бедрій, ІБ Семко
НТУ" ХПІ", 2018
102018
Функционально-стоимостной анализ в системе организационного проектирования промышленного предприятия
ЕБ Данченко, ЛС Чернова
Управление проектами и развитие производства, 2010
102010
Методи та засоби аналізу проектних ризиків
ОБ Данченко, ІА Маклєв, ГА Баленко
Вісник ЧДТУ, 87-92, 2004
102004
Development of infocommunication system for scientific activity administration of educational environment’s subjects
A Biloshchytskyi, A Kuchansky, Y Andrashko, S Biloshchytska, ...
2018 International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2018
82018
Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами
ОБ Данченко, ВВ Лепський
КНУБА, 2017
82017
Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків
ВО Занора, ЛС Чернова, ЮМ Кузьмінська, ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 88-94, 2013
82013
Реінжиніринг бізнес-процесів [Монографія]
ВІ Польшаков, ОБ Данченко, ІВ Польшаков
К.: Університет управління та права «КРОК, 2011
82011
Інформаційні системи і технології в управлінні проектами
ВВ Морозов, ОБ Данченко, ОІ Шаров
Планування проєктів у MS Project: навчальний посібник. К.: Університет …, 2011
82011
Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий
ЕБ Данченко, ЛС Чернова, ДИ Бедрий, ЕВ Погорелова, ...
Д.: IMA-Press, 2011.-236 с, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20