Данченко Олена Борисівна, Данченко Елена Борисовна, Elena Danchenko
Данченко Олена Борисівна, Данченко Елена Борисовна, Elena Danchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Огляд методів аналізу ризиків в проектах
ОБ Данченко, ВО Занора
Управление проектами и развитие производства, 2007
302007
Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами
ЕБ Данченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 31-33, 2011
212011
Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах
ОБ Данченко
Управление проектами и развитие производства, 2014
192014
Класифікація ризиків в проектах
ОБ Данченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (12), 26-28, 2012
132012
Підходи до управління ризиками банку
ОБ Данченко, ВО Занора, АІ Боркун, АМ Шевченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 24-29, 2010
132010
Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків
ВО Занора, ЛС Чернова, ЮМ Кузьмінська, ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 88-94, 2013
122013
Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту
ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 70-74, 2012
102012
Врахування ризиків в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу
ОБ Данченко
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 60-63, 2010
102010
Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів
ОБ Данченко
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017
92017
Класифікація відхилень в проектах: ризики, проблеми, зміни
ОБ Данченко
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 72-79, 2014
92014
Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий
ЕБ Данченко, ЛС Чернова, ДИ Бедрий, ЕВ Погорелова, ...
Д.: IMA-Press, 2011.-236 с, 2011
92011
Функционально-стоимостной анализ в системе организационного проектирования промышленного предприятия
ЕБ Данченко, ЛС Чернова
Управление проектами и развитие производства, 2010
92010
Методи та засоби аналізу проектних ризиків
ОБ Данченко, ІА Маклєв, ГА Баленко
Вісник ЧДТУ, 87-92, 2004
92004
Функціонально-вартісний аналіз наукових проектів
ОБ Данченко, ДІ Бедрій
Управління розвитком складних систем, 48-54, 2012
62012
Підходи до класифікації ризиків в проекті
ОБ Данченко
Управління проектами: стан та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 …, 2007
62007
Концептуальна модель формування високоефективної команди проекту
ОБ Данченко, ДІ Бедрій, ІБ Семко
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями …, 2018
52018
Сучасні підходи до управління відхиленнями у проектах
ОБ Данченко
Управління розвитком складних систем, 2014
52014
Управління відхиленнями в проекті
ОБ Данченко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування.–Миколаїв, 2006
52006
Методи управління бюджетними ризиками при будівництві складних енергетичних об'єктів
ОБ Данченко, ІІ Оберемок, ОМ Донець
Управление проектами и развитие производства, 2004
52004
Інформаційна технологія формування протиризикових розкладів робіт при будівництві складних енергетичних об’єктів: дис.... кандидата технічних наук: 05.13. 06/Данченко Олена …
ОБ Данченко
Черкаси, 2000
52000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20