Сова Надія Володимирівна (Sova Nadiya)
Сова Надія Володимирівна (Sova Nadiya)
Kyiv National University Technology and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Способи створення екологічно безпечної полімерної упаковки в Україні
д.т.н. Н.В. Сова, к.т.н., Б.М. Савченко, д.т.н., В.П. Плаван, д.т.н., В.О ...
Упаковка, 31-34, 2017
32017
The model of accuracy of a local radio navigation system considering unstable performance of individual elements
V Savchenko, O Vorobiov, R Mykolaichuk, A Mykolaychuk, Т Kurtseitov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-10, 2016
32016
Polymer sand composites based on the mixed and heavily contaminated thermoplastic waste
I Slieptsova, B Savchenko, N Sova, A Slieptsov
Materials Science and Engineering 111, 1-5, 2016
32016
Реакционная модификация вторичного ПЭТ
НВ Сова, БМ Савченко, ВО Пахаренко
Пластические массы, 50-52, 2008
32008
Древесно-наполненная композиция на основе вторичного ПЭТФ. Получение и свойства
ИЛ Погребняк, НВ Сова, БМ Савченко, ВА Пахаренко, ВС Мойсюк
Пластические массы, 41-43, 2013
22013
Закономірності одержання нанонаповнених полімерних матеріялів з матрично-фібрилярною структурою
НМ Резанова, БМ Савченко, ВП Плаван, ВЮ Булах, НВ Сова
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2017
12017
Design of electrically conducting polymer hybrid composites based on polyvinyl chloride and polyethylene
Y Kuryptya, B Savchenko, A Slieptsov, V Plavan, N Sova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 26-32, 2016
12016
A wood-filled composite based on recycled polyethylene terephthalate. Production and properties
IL Pogrebnyak, NV Sova, BM Savchenko, VA Pakharenko, VS Moisyuk
International Polymer Science and Technology 42 (1), 41-44, 2015
12015
Твердофазная поликонденсация вторичного ПЭТ
НВ Сова, БМ Савченко, ВА Пахаренко
Пластические массы, 54-55, 2008
12008
THE ADDITIVE MANUFACTURING OF ELASTIC PRODUCTS FROM PVC PLASTISOL
БМ Савченко, НВ Сова, БС Дебелий, РШ Іскандаров, ОО Слепцов, ...
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2020
2020
Адитивне формування еластичних виробів з ПВХ пластизолю
БМ Савченко, НВ Сова, БС Дебелий, РШ Іскандаров, ОО Слепцов, ...
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
2020
Адитивне формування вуглекомпозитів на основі L-полілактиду
РШ Іскандаров, НВ Сова, БМ Савченко, ІІ П’ятничук, ВА Татаренко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
ADDITIVE MANUFACTURING OF CARBON FIBRE COMPOSITES BASED ON L-POLYLACTIDE
РШ Іскандаров, НВ Сова, БМ Савченко, ІІ П'ятничук, ВА Татаренко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Вплив орієнтаційного витягування на властивості сумішей поліефірів ПЕТg/ПЕТ
РШ Іскандаров, НВ Сова, ДВ Пушкарьов, БС Дебелий, БМ Савченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
The EFFECT of ORIENTATION DRAWING on the PROPERTIES of PETg/PET BLEND
РШ Іскандаров, НВ Сова, ДВ Пушкарьов, БС Дебелий, БМ Савченко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
INVESTIGATION OF THE FEATURES OF THE ACCELERATED DEGRADATION OF POLYOLEFINE WASTES
НВ Сова, БМ Савченко, ВГ Хоменко, ОВ Талалай
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
POLYMER-POLYMER COMPOSITE OBTAINED BY RECYCLING OF VINYL FLOORING MATERIALS
ІМ Костюк, НВ Сова, БМ Савченко, РШ Іскандаров, БП Савчук
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
Полімер-полімерний композит на основі відходів зшитого етиленвінілацетату
БП Савчук, БМ Савченко, НВ Сова, ІМ Костюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
POLYMER-POLYMER COMPOSITE BASED ON WASTE EVA
БП Савчук, БМ Савченко, НВ Сова, ІМ Костюк
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
Regulation of rheological and mechanical properties of polypropylene compositions for automotive parts
S Saitarly, V Plavan, N Rezanova, N Sova
Technology audit and production reserves 6 (3 (44)), 9-13, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20