Олена Григорівна Козлова
Олена Григорівна Козлова
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф.менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти
ОГ Козлова
Автореф. канд.. дис.,-К, 1999
851999
Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя
ОГ Козлова
Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999
501999
Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник
КІ Бондарева, ОГ Козлова
Суми: Слобожанщина 44, 2001
432001
Методика інноваційного пошуку вчителя
ОГ Козлова
Суми: ВВП «Мрія–1» ЛТД, 20-27, 1998
391998
Інноваційна культура: сутнісні характеристики: монографія
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Суми: Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
282007
Керівництво громадянським вихованням студентської молоді: навч.-метод. посібник
ОГ Козлова
Суми: Університетська книга, 2010
122010
Педагогічна експертиза інноваційної діяльності вчителя
О Козлова
Освіта і управління 1 (4), 141-144, 1997
101997
Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Режим доступу: soippo. narod. ru/documents/konf_zhuk/kozlova_milenkova. doc, 2009
82009
Iнновацiйна культура: Сутнiснi характеристики: монографiя
ОГ Козлова, РВ Миленкова
72007
Оновлення освітнього простору в системі постдипломної підготовки педагога
О Козлова
Післядипломна освіта в Україні, 25-27, 2007
72007
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
О Козлова
Редакційна колегія, 222, 2018
62018
Системний підхід як методологічний орієнтир в управлінні навчальним закладом
ОГ Козлова
Педагогічні науки: зб. наук. пр./редкол.: МО Лазарєв (відп. ред.)[та ін …, 2004
62004
Формування толерантності у процесі громадянського виховання студентської молоді
ОГ Козлова, ТВ Гребеник
Електронний ресурс/ОГ Гребеник http://essuir. sumdu. edu. ua/bitstream …, 0
6
Педагогічні умови реалізації процесу громадѐнського вихованнѐ студентів вищого навчального закладу
ОГ Козлова, ТВ Гребеник
Теоретичні питаннѐ культури, освіти та вихованнѐ 42, 49-53, 2010
52010
Адаптивний та біфуркацій ний розвиток освітніх систем
О Козлова
Вища освіта України 2, 59-64, 2003
52003
Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аналіз практичного досвіду А. Макаренка (1920-1928)
ОГ Козлова, ІІ Гавриленко
32015
Методична підтримка самопрезентації вчителя в навчальному закладі
ОГ Козлова
32013
Управління процесом професійної підготовки майбутніх учителів інформатики
ОГ Козлова
Теорія та методика професійної освіти. Електронне наукове фахове видання …, 2017
22017
Управлінські аспекти підготовки фахівця-громадянина в умовах вищого навчального закладу
ОГ Козлова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2017
22017
Професійна мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема
ОГ Козлова, ТВ Малецька, ДО Козлов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 63-72, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20