Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа:[монографія]/Володимир Федорович Заболотний
ВФ Заболотний
Вінниця: Едельвейс і К, 2-150, 2009
852009
Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики
ВФ Заболотний
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
502010
Демонстраційні комп’ютерні моделі в системі засобів формування фізичних понять
ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Вінниця: ВДПУ, 2006
142006
Методика навчання фізики. Загальні питання (в схемах і таблицях з мультимедійними додатками)
ВФ Заболотний
Вінниця: Едельвейс і К, 2009
122009
НАВЧАЛЬНИЙ фізичним експеримент з використанням ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ NOVA5000
ВФ Заболотний, АВ Лаврова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
112013
Фізичні основи біомедичної оптики
СВ Павлов, ВП Кожем'яко, ПФ Колісник, ТІ Козловська, ВП Думенко
ВНТУ, 2010
112010
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера
АМ Сільвейстр
Виготовлено з оригінал-макету в Вінницькому державному педагогічному …, 2000
112000
Коливання і хвилі: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з електронним представленням
БА Сусь, ВФ Заболотний, НА Мисліцька
К.: ВІТІ НТУУ “КПІ, 2009
82009
Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло
СВ Павлов, ТІ Козловська, ВП Думенко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2008
82008
Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло
СВ Павлов, ТІ Козловська, ВП Думенко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2008
82008
Викорис тання механічних та комп’ютерно-анімаційних моде лей при формуванні поняття електрорушійної сили
ВФ Заболотний, НА Мисліцька, БА Сусь
Наукові записки.—Випуск 60, 150-155, 2005
82005
Інформаційно-комунікативна компетентність майбутнього вчителя фізики
ВФ Заболотний
Вісник Чернігівського ДПУ ім. ТГ Шевченка.-Серія: Педагогічні науки …, 2008
72008
Використання демонстраційних комп’ютерних моделей при навчанні методики вивчення хвильової оптики
ВФ Заболотний
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2006
7*2006
Електронний посібник для самостійної роботи студентів
ВФ Заболотний, НА Мислицька, БА Сусь
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2008
62008
Впровадження мультимедіа під час вивчення методики навчання фізики
ВФ Заболотний
Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових праць/Херсонський …, 2006
62006
Використання демонстраційних комп’ютерних моделей при навчанні методики вивчення хвильової оптики
ВФ Заболотний
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2006
62006
Психолого-дидактичні аспекти реалізації принципу наступності при фор муванні наукових понять
ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Чернігів: ЧДПУ, 94-98, 2005
62005
Проблеми створення електронного підручника
ЮА Пасічник, ВФ Заболотний
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2004
62004
Впровадження інформаційних технологій навчання на заняттях з методики викладання фізики
ВФ Заболотний, НА Мисліцька, БА Сусь
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 0
6
Психолого-педагогічні аспекти вивчення фізики в класах гуманітарного профілю
ВФ Заболотний, ІЮ Слободянюк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20