Сторожик Лариса
Сторожик Лариса
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The influence of basic parameters of separating conveyor operation on grain cleaning quality
PDESSMDESSL Prof. Ph.D. Eng. Vasylkovskyi Oleksii), Lect. Ph.D. Eng ...
INMATEH – Agricultural Engineering 57 (1), 63-70, 2019
92019
THE INFLUENCE OF BASIC PARAMETERS OF SEPARATING CONVEYOR OPERATION ON GRAIN CLEANING QUALITY
SL Vasylkovskyi Oleksi , Vasylkovska Kateryna, Moroz Serhii, Sviren Mykola
INMATEH-–Agricultural Engineering 1 (Vol. 57), 63-71, 2019
9*2019
Стан і перспективи соргових культур в Україні
ОІ Рудник-Іващенко, ЛІ Сторожик
Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області, 198-206, 2011
92011
Вирощування цукрового сорго як біоенергетичної культури
ВМ Балан, ЛІ Сторожик
Цукрові буряки, 14-15, 2010
72010
Перспективи вирощування сорго цукрового, як альтернативного джерела енергії
ЛІ Сторожик
Цукрові буряки, 20-21, 2011
62011
Influence of density of standing of plants of sweet sorghum on yield formation and accounting accumulation of water-soluble sugar
L Storozhyk, I Sergeyeva
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 80-83, 2013
52013
Влияние защитно-стимулирующих веществ на посевные качества семян
ЛИ Сторожик, ОН Грищенко
Сахарная свекла, 28-30, 2005
52005
Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в Степу та Лісостепу України:
ЛІ Сторожик
42018
Ahrobiolohichni osnovy formuvannia ahrofitotsenoziv sorho tsukrovoho yak bioenerhetychnoi kultury v Stepu ta Lisostepu Ukrainy [Agrobiological basis for the development of …
LI Storozhyk
National Scientific Centre «Institute of Agriculture NAAS of Ukraine», Kyiv …, 2016
42016
Urozhaynist'ta yakist'nasinnya sorho tsukrovoho zalezhno vid strokiv sivby i sortovykh osoblyvostey
LI Storozhyk
Ahrobiolohiya.––[vyp. 7].–61–65, 2012
32012
Моніторинг агрофітоценозів соргового поля
ЛІ Сторожик, ІО Сергеєва
Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2012
32012
Потенціал цукрового сорго в Україні як біоенергетичної культури
ЛІ Сторожик
Агробіологія: зб. наук. пр.–Біла Церква: БНАУ, 28-30, 2010
32010
Вміст хлоропластів у листках рослин сорго цукрового та їх роль в процесі фотосинтезу
ЛІ Сторожик
Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, Вип. 19 …, 0
3
ХІМІЧНА СКЛАДОВА НАСІННЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО (SORGHUM BICOLOR) ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДІВ
ЛІ СТОРОЖИК, ВІ Войтовська, СО ТРЕТЬЯКОВА, СВ ЗАВГОРОДНЯ
Редакційно-видавничий центр УНУС, 2020
22020
Allelopathic Potential Of Sugar Sorghum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Seeds
L Storozhyk, V Mikolayko, M I.
Yournal of Vicrobiologi, Biotechnogi and Food Sciences, P 93-98., 2019
22019
ALLELOPATHIC POTENTIAL OF SUGAR SORGHUM (SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH) SEEDS
L Storozhyk
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 9 (1), 2019
22019
Продуктивность сорго сахарного как источника по производству жидкого биотоплива в совместных посевах с другими культурами
ЛИ Сторожик
Инновации в АПК: проблемы и перспективы, 79-84, 2014
22014
Synthesis and Properties of Magnetically Operated Nanocomposites Based on Transition Metals Oxides
L Storozhuk, S Hutornoy, I Mudrak
Materials Science 19 (1), 15-18, 2013
22013
Сорго сахарное как биоэнергетическая культура в совместных посевах с семенниками свеклы сахарной
ВН Балан, ЛИ Сторожик
Биоэнергетика, 33, 2013
22013
Фотосинтетичний потенціал посівів сорго цукрового в умовах Центрального Лісостепу України
ЛІ Сторожик, ОВ Музика
Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вип 25 …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20