Святослав Дем'янович Герчаківський
Святослав Дем'янович Герчаківський
доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
О Кириленко, В Вакуленко, С Гасанов, В Зайчикова, С Герчаківський, ...
К. : НДФІ, 2004
43*2004
Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення
СД Герчаківський
Фінанси України, 44-49, 2003
342003
Теоретичний логос фіскальної децентралізації
СД Герчаківський, ОР Кабаш
Регіональна економіка, 133-141, 2009
122009
Планування та прогнозування податкових надходжень: навчальний посібник
А Кізима, С Герчаківський
Тернопіль: Воля, 2005
122005
Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні: Автореферат на здобуття ступеня канд. екон. наук
СД Герчаківський
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за …, 2008
72008
Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку
АІ Крисоватий
Тернопіль: ТНЕУ, 2015
52015
Митна справа : підручник
А Крисоватий, С Герчаківський, Д О, та ін.
Тернопіль: Економічна думка, 2014
42014
Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні
ОР Квасовський, СД Герчаківський
Світ фінансів, 97-108, 2004
42004
ПРАҐМАТИЗМ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
C Герчаківський, Т Коропатницький
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 45-51, 2010
32010
Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможності) територій
С Герчаківський
Вісник ТАНГ, 41-50, 2004
32004
Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку
С Герчаківський
Світ фінансів, С.35-44, 2009
2*2009
Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави: монографія [Електронний ресурс]
АІ Крисоватий
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
12016
Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты
СД Герчакивский, ФП Ткачик
Налоги и финансовое право, 177-182, 2012
12012
Податкова система України
А Крисоватий, С Герчаківський, І Вакуліч
Тернопіль: Інтекс, 2002
12002
Девіантна поведінка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії
СД Герчаківський, ОЯ Герчаківська
Світ фінансів, 53-66, 2017
2017
ББК 65.9 (4Укр) 428-18я73 М66
ПВ Пашко, ІГ Бережнюк
2014
Теоретико-прикладні аспекти прогнозування розвитку споживчого ринку регіону
С Герчаківський, О Кондра
Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: колективна монографія, С …, 2013
2013
Взаємозв’язок оподаткування та регіонального розвитку: теоретична концепція в Україні; Фіскальна децентралізація: концептуальний логос та організаційні аспекти розвитку
С Герчаківський
Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти …, 2012
2012
Теоретичне обгунтування та підходи моделювання податкового потенціалу територій
С Герчаківський
Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України …, 2012
2012
Митна справа : навчальний посібник
С Герчаківський, О Дем'янюк
Тернопіль: Вектор, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20