Балахонова Олеся Василівна| Balakhonova Lesya | Balahonova L. I Balachonova Olesya I Balakhonova
Балахонова Олеся Василівна| Balakhonova Lesya | Balahonova L. I Balachonova Olesya I Balakhonova
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна сутність грошових коштів підприємства
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
282017
Мотивация социальной ответственности бизнеса: методология и направления реализации
ОВ Балахонова
НТУ" ХПИ", 2011
272011
Система забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
262016
Удосконалення обліку постачань на основі побудови моделі партнерства
ОВ Балахонова
Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми …, 2015
262015
Науково-методичні аспекти формування соціально-економічної політики
ОВ Балахонова
Економіка харчової промисловості, 74-78, 2011
242011
Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства.
ОВ Балахонова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 1 (2/2), 12-19, 2014
222014
Методологічні аспекти контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб. наук …, 2018
202018
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОбЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
ОВ Балахонова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 2010
192010
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ОМВ ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
18*
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ІМБ ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
18*
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СВК ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
18*
Инновационные подходы в прогнозировании социально-экономических процессов.
OV Balakhonova
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной …, 2011
16*2011
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ВВК ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
16*
Система забезпечення iнвестицiйно-iнновацiйної дiяльностi пiдприємств. Шляхи активiзацiї iнновацiйної дiяльностi в освiтi, науцi, економiцi: зб. наук. праць
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова
132016
Удосконалення облiку постачань на основi побудови моделi партнерства. Електронне наукове фахове видання «Глобальнi та нацiональнi проблеми економiки».
ОВ Балахонова
проблеми економiки, 816, 2015
132015
Економiчна сутнiсть грошових коштiв пiдприємства. Розвиток освiти, науки, економiки в умовах iнтеграцiйних процесiв: зб. наук. праць
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова
122017
Методологiчнi аспекти контролю грошових активiв та дебiторської заборгованостi. Соцiально-економiчнi та гуманiтарнi аспекти розвитку суспiльства: зб. наук. праць
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова
112018
Методика фiнансового контролю запасiв пiдприємств.
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова, ОМ Васалатiй
Подiльський науковий вiсник. Науки: економiка, педагогiка, 23, 2017
112017
Основнi завдання аналiзу та оцiнки доходiв пiдприємств.
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова, IМ Бондар
Подiльський науковий вiсник. Науки: економiка, педагогiка, 19, 2017
112017
Обґрунтування соціально-економічних параметрів суспільного життя
ОВ Балахонова
Економіка: реалії часу, 22, 2015
102015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20