Балахонова Олеся Василівна| Balakhonova Lesya | Balahonova L. I Balachonova Olesya I Balakhonova
Балахонова Олеся Василівна| Balakhonova Lesya | Balahonova L. I Balachonova Olesya I Balakhonova
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
452016
Економічна сутність грошових коштів підприємства
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
432017
Удосконалення обліку постачань на основі побудови моделі партнерства
ОВ Балахонова
Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми …, 2015
392015
Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства.
ОВ Балахонова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 1 (2/2), 12-19, 2014
372014
Мотивация социальной ответственности бизнеса: методология и направления реализации
ОВ Балахонова
НТУ" ХПИ", 2011
352011
Науково-методичні аспекти формування соціально-економічної політики
ОВ Балахонова
Економіка харчової промисловості, 74-78, 2011
322011
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ІМБ ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
30*
Методологічні аспекти контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018
292018
Система забезпечення iнвестицiйно-iнновацiйної дiяльностi пiдприємств. Шляхи активiзацiї iнновацiйної дiяльностi в освiтi, науцi, економiцi: зб. наук. праць
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова
282016
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОбЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
ОВ Балахонова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 2010
272010
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ОМВ ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
27*
Удосконалення облiку постачань на основi побудови моделi партнерства. Електронне наукове фахове видання «Глобальнi та нацiональнi проблеми економiки».
ОВ Балахонова
проблеми економiки, 816, 2015
262015
Инновационные подходы в прогнозировании социально-экономических процессов.
OV Balakhonova
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной …, 2011
25*2011
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СВК ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
25*
Удосконалення аудиторської оцiнки фiнансового стану пiдприємства
ОВ Балахонова
242014
Економiчна сутнiсть грошових коштiв пiдприємства. Розвиток освiти, науки, економiки в умовах iнтеграцiйних процесiв: зб. наук. праць
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова
222017
Основнi завдання аналiзу та оцiнки доходiв пiдприємств.
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова, IМ Бондар
Подiльський науковий вiсник. Науки: економiка, педагогiка, 19, 2017
222017
Методологiчнi аспекти контролю грошових активiв та дебiторської заборгованостi. Соцiально-економiчнi та гуманiтарнi аспекти розвитку суспiльства: зб. наук. праць
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова
212018
Методика фiнансового контролю запасiв пiдприємств.
IВ Грiщенко, ОВ Балахонова, ОМ Васалатiй
Подiльський науковий вiсник. Науки: економiка, педагогiка, 23, 2017
212017
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ВВК ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
21*
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20