Балахонова Олеся Василівна| Balakhonova Lesya | Balahonova L. I Balachonova Olesya I Balakhonova
Балахонова Олеся Василівна| Balakhonova Lesya | Balahonova L. I Balachonova Olesya I Balakhonova
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна сутність грошових коштів підприємства
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
202017
Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства.
ОВ Балахонова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 1 (2/2), 12-19, 2014
202014
Мотивация социальной ответственности бизнеса: методология и направления реализации
ОВ Балахонова
НТУ" ХПИ", 2011
202011
Система забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
182016
Удосконалення обліку постачань на основі побудови моделі партнерства
ОВ Балахонова
Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми …, 2015
182015
Науково-методичні аспекти формування соціально-економічної політики
ОВ Балахонова
Економіка харчової промисловості, 74-78, 2011
182011
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОбЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
ОВ Балахонова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 2010
152010
Методологічні аспекти контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб. наук …, 2018
122018
Регіон: аналіз управління процесом розвитку:[монографія]
ОВ Балахонова
Вінниця: Вінницька газета, 2011
102011
МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ОМВ ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
10*
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ІМБ ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
10*
Современные особенности формирования организационной культуры
ОВ Балахонова
НТУ" ХПИ", 2011
82011
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ВВК ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
8*
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СВК ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 0
8*
Социальная ответственность бизнеса и институциональные новации: научный доклад
ВИ Захарченко, ОВ Балахонова
Винница: Изд.«Винницкая газета, 2012
62012
Регіон: аналіз і управління процесом розвитку
ОВ Балахонова
42011
Оценка механизма долгосрочного экономического и социального развития региона
ОВ Балахонова
Сумский государственный университет, 2011
42011
Обґрунтування соціально-економічних параметрів суспільного життя
ОВ Балахонова
Економіка: реалії часу, 22, 2015
32015
Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку
ОВ Балахонова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 29-36, 2015
32015
Теоретико-методологические подходы в раскрытии содержания региональной инновационной системы
ОВ Балахонова
Издательство СумГУ, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20