Донченко Тетяна Віталіївна
Донченко Тетяна Віталіївна
Khmelnytskyi National University /Хмельницький національний університет, доцент кафедри фінансів
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2010
592010
Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції
ТВ Донченко
ЖДТУ, 2013
52013
Удосконалення інституту банкрутства як основа для оздоровлення економіки України
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2012
52012
Визначення залишкових напружень в азотованих шарах після іонного азотування
ПВ Каплун, ВА Гончар, ТВ Донченко, ВО Курская
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 7-12, 2015
42015
Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості
КЛ Ларіонова, КЛ Ларионова, ТВ Донченко, ТВ Донченко
ТНТУ, АСУ, 2012
42012
Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 22-27, 2014
32014
Формування процедури розвитку санаційного потенціалу підприємства
ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2014
32014
Концептуальні основи управління санацією підприємства
КП Ларіонова, ТВ Донченко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
32013
Теоретико-методичні підходи до класифікації санації підприємств
ТВ Донченко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 85-91, 2013
32013
Концептуальні основи управління санацією підприємства
КП Ларіонова, ТВ Донченко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
32013
Методичні підходи до формування санаційної стратегії підприємства
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Научно-теоретическое трактование санационных механизмов в экономических учениях
ТВ Донченко, КЛ Ларионова
Экономика и предпринимательство, 391-399, 2013
22013
Науково-теоретичні аспекти здійснення санації підприємства в системі державного регулювання банкрутства в Україні
ТВ Донченко
Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів …, 2013
22013
Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства
ТВ Донченко, КЛ Ларіонова
Хмельницький національний університет, 2013
22013
Актуальні аспекти діяльності інституційних інвесторів в Україні
ТВ Донченко
ПУЕТ, 2019
12019
Теоретико-методичні основи моніторингу санації підприємств
ТВ Донченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 57-60, 2015
12015
Експертні навчальні системи в дистанційній освіті
ТВ Донченко
Системи обробки інформації, 142-142, 2011
12011
Етапи становлення податкової системи України в контексті розвитку цифрової економіки
ТВ Донченко, АВ Олійник
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 45-62, 2019
2019
Аналіз ліквідності банківської системи за 2016-2018 роки
ТВ Донченко, ГІ Вікторова
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Теоретичні аспекти формування депозитної політики банку
ТВ Донченко, Б Паршивлюк
Університет державної фіскальної служби України, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20