Підписатись
Ievgen Zvieriev / Євген Звєрєв
Ievgen Zvieriev / Євген Звєрєв
PhD, Assistant Professor, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика
Є Звєрєв
412015
Міжнародний договір як джерело національного права
Є Звєрєв
142010
Деякі питання стосовно теорій юридичного тлумачення
Є Звєрєв
62015
Деякі міркування про постправду в праві
Є Звєрєв
52018
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ТОЛКОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СУДАМИ УКРАИНЫ
ЕА Зверев
Международное публичное и частное право, 26-29, 2013
42013
Телеологічна теорія у світлі тлумачення міжнародних договорів національними судами: деякі теоретичні міркування
ЄО Звєрєв
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 45-48, 2013
42013
Тлумачення міжнародних договорів: текстуалізм чи договірна теорія? Американська дискусія
Є Звєрєв
Вибори та демократія, 22, 2009
42009
Договори про уникнення подвійного оподаткування як джерело українського національного права
Є Звєрєв
42008
До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом
Є Звєрєв
22017
Тлумачення міжнародних договорів у національному праві. Сучасні теорії та підходи
Є Звєрєв
Національний університет" Києво-Могилянська академія", 2011
22011
Legal Interpretation in Post-truth Society: Ukrainian Case
I Zvieriev
Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, 81-98, 2018
12018
Тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування: особливості англо-саксонського підходу
ЄО Звєрєв
Збірник тез науково-практичного круглого столу «Особливості тлумачення …, 2016
12016
Interpretation theories in Ukrainian courts—Past and present
I Zvieriev
Acta Juridica Hungarica 56 (2-3), 158-166, 2015
12015
Проблеми юридичної аргументації при тлумаченні міжнародних договорів національними судами: основні підходи
Є Звєрєв
ВПЦ НаУКМА, 2012
12012
До питання юридичного визначення тероризму
Є Звєрєв
Є. Звєрєв//Право України, 61-62, 2008
12008
Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України
В Венгер, С Головатий, А Заєць, Є Звєрєв, М Козюбра, Ю Матвєєва, ...
2021
Справа Тео про законні очікування при тлумаченні міжнародних договорів. Уроки для України
Є Звєрєв
2021
Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine
OT V. Venher, S. Holovaty, A. Zaiets, Ie. Zvieriev, M. Koziubra, Yu. Matvieieva
https://rm.coe.int/rol-2021-web-eng/1680a4a0e9, 2021
2021
Teoh’s case on legitimate expectations in interpretation of international treaties. Lessons for Ukraine
I Zvieriev
The scientific-practical Law Journal “Almanac of Law” 12, 287-292, 2021
2021
Вийшла друком книжка Олексія Курінного «Імплементація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України (ХХ — початок ХХІ ст.)»
М Чадюк
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/fundament-derzhavnosti, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20