Follow
Білько Тамара Олександрівна, Bilko T
Білько Тамара Олександрівна, Bilko T
доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, НУБіП України
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Охорона праці у сільському господарстві
ОВ Войналович, ЄІ Марчишина, ТО Білько
Київ. Центр учбової літератури, 2017
342017
Охорона праці у ветеринарній медицині
ОВ Войналович, ТО Білько, ЄІ Марчишина
Вид-во Центр учбової літератури, 2016
302016
Охорона праці у ветеринарній медицині. Навчальний підручник
ОВ Войналович, ТО Білько, ЄІ Марчишина
К.: Центр учбової літератури 554, 2016
272016
Охорона праці у тваринництві
ОВ Войналович, ЄІ Марчишина
Видавничий центр НУБіП України, 2015
182015
Сравнительное исследование токсических эффектов свинца и кадмия на селезенку и спленоциты крыс
ВА Стежка, НН Дмитруха, МН Диденко, ТА Билько, ЕГ Лампека
Институт медицины труда., АМН Украины, 2-9, 2004
172004
К вопросу об иммунотоксическом действии соединений тяжелых металлов
ВА Стежка, НН Дмитруха, ТН Покровская, ТА Билько, ЕГ Лампека
Современные проблемы токсикологии, 22-28, 2003
172003
Охорона праці у сільському господарстві: навч. пос
О Войналович, Т Білько, Є Марчиниша
Центр навчальної літератури, 2018
142018
Охорона праці у сільському господарстві: навч. підруч
ОВ Войналович, ЄІ Марчишина, ТО Білько
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: Центр учбової…, 2018
132018
Сучасний стан світового та вітчизняного паливно-енергетичного комплексу
ВМ Поліщук, ТО Білько
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2012
122012
Теоретические основы промывки биодизеля
АВ Полищук, НИ Козак, АА Мироненко, ВН Полищук, ТА Билько
Сборник научных трудов SWorld 7 (4), 92-98, 2014
92014
Правові проблеми визначення поняття фінансовий моніторинг
ТО Білько
Фінансове право, 16, 2011
72011
Сравнительное исследование токсического влияния кадмия на нейтрофилы и лимфоциты периферической крови крыс в опытах in vivo и in vitro
ВА Стежка, НН Дмитруха, ТН Покровская, ТА Билько, ЕГ Лампека
Гигиена труда, 245-255, 2001
62001
Оцінення ризику травмування трактористів-машиністів під час технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки
ОА Гнатюк, ОО Покутний, ТО Білько
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2014
32014
применение вероятностногоанализа для оценки риска травмирования механизаторов агропромышленногокомплекса
О Гнатюк, А Покутный, Т Билько
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2014
32014
Застосування імовірнісних методів моделювання для визначення ефективності профілактичних заходів з попередження випадків виробничого травматизму в агропромисловому комплексі…
ОА Гнатюк, ВВ Бєгун, ТО Білько
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету…, 2012
22012
Вікові особливості морфофункціональних змін в нирках щурів при хронічному впливі свинцю
СП Луговський, МА Комаров, ЛА Легкоступ, ТО Білько
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2006
22006
Особливості клітинного складу периферійної крові та імунного статусу людини в умовах перебування в Антарктиці
VA Stezhka, YV Moiseyenko, NM Dmytrukha, TO Bil'ko, OM Bakunovsky
Ukrainian Antarctic Journal, 134-138, 2003
22003
Людський фактор у формуванні причин нещасних випадків
ТО Білько
Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем…, 2019
12019
Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі
ОП Яворовський, ЮО Паустовський, ОА Никитюк, АВ Шкурба, ...
12019
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
ОП Яворовський, ВМ Шевцова, ВІ Зенкіна, ГА Шкурко, МІ Веремей, ...
Медицина, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20