Олександр Суховєєв
Олександр Суховєєв
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене bpci.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
An EPR spin probe study of liposomes from sunflower and soybean phospholipids
AK Melnyk, OV Sukhoveev, LA Kononets, OM Khilchevsky, SM Shulga, ...
Journal of liposome research 26 (1), 80-86, 2016
102016
EPR spectroscopy studies of changes in erythrocyte membranes in patients with laryngeal cancer
YB Burlaka, OV Sukhoveev, NV Grin, OM Khilchevskyi, SV Verevka
Experimental oncology, 2017
42017
Біс (N-фенілантранілати) металів в обриві ланцюгів окиснення органічних сполук
ОВ Суховєєв, ГО Ковтун, ВВ Суховєєв
Доповiдi Національної академії наук України, 138-141, 2007
32007
МОДЕЛІ І СПОСОБИ ІНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТУВАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
НЄ Афанасьєва
Національний університет цивільного захисту України. Харків, 2013
12013
Вплив металокомплексних сполук на основі мангану на процеси коренеутворення живців смородини чорної
ВМ Гавій, СО Приплавко, ВВ Суховєєв, ОВ Суховєєв
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Каталіз обриву ланцюгів окиснення 1, 3-циклогексадієну біс (N-фенілантранілатами) неперехідних металів
ОВ Суховєєв, ГО Ковтун, ВВ Суховєєв
Доповiдi Національної академії наук України, 139-143, 2007
12007
Азометинові похідні п-амінобензойної кислоти як антиоксиданти та інгібітори ксантиноксидази
ОЛ Кобзар, АВ Татарчук, МВ Качаєва, СГ Пільо, ОВ Суховєєв, ...
Доповіді НАН України, 2020
2020
Сучасні методи аналізу сполук і матеріалів (спектральні методи аналізу)
ВО Янченко, ОВ Москаленко, СА Циганков, ОВ Суховєєв
2018
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОНО-ТА БІРАДИКАЛІВ НА ОСНОВІ АДАМАНТАНУ З АСКОРБАТОМ В МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ
ОВ Суховєєв, ОМ Хільчевський, ЛА Кононець, АІ Вовк
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали ІІІ …, 2016
2016
Вплив похідних фенілантранілової кис-лоти на ріст листків, сумарний вміст хлорофілу а і б та врожайність озимої пшениці
СО Приплавко, ВВ Суховєєв, ВМ Гавій, ОВ Суховєєв
2013
Реакційна здатність пероксильних радикалів із заміщеними біс (N-фенілантранілатами)-кальцію
ОВ Суховєєв, ГО Ковтун, ВВ Суховєєв
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
2008
Вплив будови хелатних сульфолановмісних комплексів на їх хімотологічні та біологічні властивості
ВВ Суховєєв, ГО Ковтун, ОВ Суховєєв
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007
2007
Біс (N-фенілантранілати) неперехідних металів–антиокиснювальні присадки до органічних сполук
ОВ Суховєєв, ГО Ковтун, ВВ Суховєєв
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13