Зоряна Лановик (Zoriana Lanovyk)
Зоряна Лановик (Zoriana Lanovyk)
доктор ф.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська усна народна творчість: Підручник
ЗЛ М.Лановик
К.: Знання-Прес, 2001
2812001
Історія української еміграції: Навч. посібник
МБЛ Б.Д.Лановик, Р.Т.Гром'як, З.Б.Лановик
К.: Вища школа, 1997
223*1997
Hermeneutica Sacra
З Лановик
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006
752006
Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів
М Лановик, З Лановик
Львів: Літопис, 161, 2000
492000
Hermeneutica Sacra. Монографія
З Лановик
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006
232006
Художній переклад як проблема компаративістики
З Лановик
Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник/Ред. РТ Гром’як …, 2002
212002
Українська усна народна творчість: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
МБ Лановик
К.: Знання–Прес, 2006
182006
Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)
ЗБ Лановик
Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2006
172006
Hermeneutica Sakra/Зоряна Лановик
З Лановик
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного …, 2006
72006
Ukrainska usna narodna tvorchist [Ukrainian folklore]
MB Lanovyk, ZB Lanovyk
Kyiv, 2001
62001
Вивчення української усної народної творчості у вищій школі
МБ Лановик, ЗБ Лановик
Вища школа, 38-45, 2001
52001
Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури
ЗБЛ Б.Д.Лановик, М.Б.Лановик
Тернопіль, 2000
42000
Символ у поетиці містичного
МЛ З.Лановик
Поетика містичного: Колективна монографія, 80-114, 2011
32011
Семіотичні коди Біблії: від дискурсивних практик до теорії універсального символізму
З Лановик
Наукові записки, 110-115, 2003
32003
Остап Тарнавський
З Лановик
Місіонер, 1998
31998
“Смеркання Заходу” Освальда Шпенґлера: провіденційна модель науки
M Lanovyk
Питання літературознавства, 7-22, 2018
22018
Інтерпретативні моделі новітньої герменевтики
З Лановик
Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія, 9-60, 2006
2*2006
Художня природа біблійних текстів: проблема рецепції та інтерпретації
ЗБ Лановик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 7-10, 2004
22004
Ноктюрн Богдана Лепкого в культурно-історичному контексті розвитку жанру
З Лановик, М Лановик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Архетип Хліба як Слова Божого у біблійній семіосфері
З Лановик
Інститут літератури імені ТГ Шевченка НАН України, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20