Galina Yavorska Галина Яворська Галина Яворская Galina Javorska
Galina Yavorska Галина Яворська Галина Яворская Galina Javorska
National Institute for Strategic Studies
Verified email at niss.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада
ГМ Яворська
К.: Ін-т мовознавства ім. ОО Потебні, 286, 2000
1892000
Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації)
ГМ Яворська
Мовознавство, 1999
471999
Непевний об'єкт бажання: Європа в українському політичному дискурсі
Г Яворська, О Богомолов
Київ:ВД Дмитра Бураго, 136, 2010
322010
Концепт боль в типологическом освещении
ВМ Брицын, ЕВ Рахилина, ТИ Резникова, ГМ Яворская
Издательский дом Дмитрия Бураго, Киев, 2009
322009
Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии
ГМ Яворская
Наук. думка, Киев, 1992
231992
The impact of ideologies on the standardization of modern Ukrainian
Y Galina
International Journal of the Sociology of Language 201, 163-197, 2010
16*2010
The impact of ideologies on the standardization of modern Ukrainian
Y Galina
International Journal of the Sociology of Language, 163-197, 2010
16*2010
Исламская идентичность в Украине
АВ Богомолов
Киев, Стилос, 2009
152009
Гібридна війна як дискурсивний конструкт
ГМ Яворська
Стратегічні пріоритети. Серія : Політика., 41-48., 2016
132016
пер. с укр.].–изд. 2-е, доп
И идентичность в Украине, АВ Богомолов, СИ Данилов, ...
К.: ИД" Стилос, 133, 2006
112006
Концепт "війна": семантика і прагматика
ГМ Яворська
Стратегічні пріоритети, 14 -23, 2016
102016
Лінгвістика в дослідженні міждисциплінарних об’єктів (до аналізу колективних ідентичностей)
ГМ Яворська
Мова. Людина, Світ: До 70-річчя професора М. Кочергана, 46- 59, 2006
92006
Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів
ГМ Яворська, БО Парахонський
Стратегічна панорама, 7 - 16, 2017
72017
Феномен гібридної війни
ГМ Яворська, ОІ Їжак
Світова гібридна війна: Український фронт. За заг. ред. В.П.Горбуліна …, 2017
62017
Модернізація і опір: зовнішньополітична доктрина Української держави
ГМ Яворська, БО Парахонський
Стратегічна панорама, С. 45-57, 2015
62015
Концепт БОЛЬ (когнитивные и культурно-антропологические аспекти)
ВМ Брицын, ГВ Зимовец, ГМ Яворская
Врицин ВМ, Зимовец ГВ, Яворская ГМ (ред.) Концепт БОЛЬ в типологическом …, 2009
62009
Нові аспекти в розробці проблеми функції мови
ГМ Яворська
Мовознавство, 1989
61989
Стратегічна адаптація НАТО до нових безпекових випробувань: опції для України
ГМ Яворська, ОС Власюк
Стратегічна панорама, Сс. 19-25, 2016
42016
Глаголы боли в польском языке
ГМ Яворская, ТВ Хайдер
Брицын ВМ, Рахилина ЕВ, Резникова ТИ, Яворская ГМ (ред.) Концепт БОЛЬ в …, 2009
42009
Ісламська ідентичність в Україні
О Богомолов, С Данилов, І Семиволос, Я Г.
AMES, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20