Galina Yavorska Галина Яворська Галина Яворская Galina Javorska
Galina Yavorska Галина Яворська Галина Яворская Galina Javorska
National Institute for Strategic Studies
Verified email at niss.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада
ГМ Яворська
К.: Ін-т мовознавства ім. ОО Потебні, 286, 2000
1652000
Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації)
ГМ Яворська
Мовознавство, 1999
391999
Непевний об'єкт бажання: Європа в українському політичному дискурсі
Г Яворська, О Богомолов
Київ:ВД Дмитра Бураго, 136, 2010
322010
Концепт боль в типологическом освещении
ВМ Брицын, ЕВ Рахилина, ТИ Резникова, ГМ Яворская
Издательский дом Дмитрия Бураго, Киев, 2009
282009
Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии
ГМ Яворская
Наук. думка, Киев, 1992
191992
Исламская идентичность в Украине
АВ Богомолов
Киев, Стилос, 2009
162009
The impact of ideologies on the standardization of modern Ukrainian
Y Galina
International Journal of the Sociology of Language 201, 163-197, 2010
14*2010
The impact of ideologies on the standardization of modern Ukrainian
Y Galina
International Journal of the Sociology of Language, 163-197, 2010
14*2010
пер. с укр.].–изд. 2-е, доп
И идентичность в Украине, АВ Богомолов, СИ Данилов, ...
К.: ИД Стилос, 28-93, 2006
102006
Гібридна війна як дискурсивний конструкт
ГМ Яворська
Стратегічні пріоритети. Серія : Політика., 41-48., 2016
82016
Лінгвістика в дослідженні міждисциплінарних об’єктів (до аналізу колективних ідентичностей)
ГМ Яворська
Мова. Людина, Світ: До 70-річчя професора М. Кочергана, 46- 59, 2006
8*2006
Концепт "війна": семантика і прагматика
ГМ Яворська
Стратегічні пріоритети, 14 -23, 2016
62016
Концепт БОЛЬ (когнитивные и культурно-антропологические аспекти)
ВМ Брицын, ГВ Зимовец, ГМ Яворская
Врицин ВМ, Зимовец ГВ, Яворская ГМ (ред.) Концепт БОЛЬ в типологическом…, 2009
62009
Нові аспекти в розробці проблеми функції мови
ГМ Яворська
Мовознавство, 1989
61989
Феномен гібридної війни
ГМ Яворська, ОІ Їжак
Світова гібридна війна: Український фронт. За заг. ред. В.П.Горбуліна…, 2017
42017
Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів
ГМ Яворська, БО Парахонський
Стратегічна панорама, 7 - 16, 2017
42017
Модернізація і опір: зовнішньополітична доктрина Української держави
ГМ Яворська, БО Парахонський
Стратегічна панорама, С. 45-57, 2015
42015
Звучання болю (українські та польські паралелі й розходження)
ГМ Яворська
Маґістр гри слова, 409–421, 2009
3*2009
Глаголы боли в польском языке
ГМ Яворская, ТВ Хайдер
Брицын ВМ, Рахилина ЕВ, Резникова ТИ, Яворская ГМ (ред.) Концепт БОЛЬ в…, 2009
32009
Ісламська ідентичність в Україні
О Богомолов, С Данилов, І Семиволос, Я Г.
AMES, 2005
32005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20