Svitlana Lisina
Svitlana Lisina
доцент кафедри СКІД НУ "ЛП"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Документі ресурси: навч. посібник
СО Лісіна
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013
62013
Архівні матеріали з історії м. Львова в системі інформаційних ресурсів
С Лісіна, Т Білущак
„Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері»: Матеріали ІІІ …, 2013
32013
Джерела до вивчення військово-організаційної діяльності ОУН у 1929-1939 рр.
С Лісіна
Держава та армія Вісник НУ "Львівська політехніка", С.170-175., 2011
22011
Роль і місце документного потоку в структурі підприємства
С Лісіна
Видавництво Львівської політехніки, 2013
12013
Українські електронні енциклопедії як компонент типових електронних інформаційних ресурсів
С Лісіна
«Інформація, комунікація, суспільство»: Матеріали 1-ої Міжнародної наукової …, 2012
12012
Українські довідкові видання в системі соціальних комунікацій: стан та перспективи дослідження
С Лісіна
Держава та регіони. - Серія: Соціальні комунікації, С.122-128., 2012
12012
Публікації з військових питань в націоналістичній періодиці Буковини та за кордоном України
С Лісіна
Держава та армія Вісник НУ "Львівська політехніка", С.136-141, 2010
12010
Військовий теоретик ОУН – М.Колодзінський
С Лісіна
Держава та армія Вісник НУ "Львівська політехніка", №584, 2007
12007
Військово-організаційна діяльність ОУН в 1929–1939 рр.
СО Лісіна
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
12006
Інформаційні ресурси професійноорієнтованої комунікації в мережі Інтернет
Н Глусь, С Лісіна
Інформація, комунікація, суспільство 2020: матеріали 9-ї Міжнародної …, 2020
2020
Комунікаційні Інтернет-ресурси для релігійних спільнот
Л Керенович, С Лісіна
ICS 2020, 87, 2020
2020
Документні ресурси навчальних матеріалів в умовах сучасного розвитку
Д Матвіїв, С Лісіна
ICS 2020, 104, 2020
2020
Енциклопедичні видання гуманітарного спектру
С Лісіна
ICS 2020, 83, 2020
2020
Соціальні мережі як засіб популяризації громадських об’єднань
Д Жеребецька, С Лісіна
ICS 2020, 37, 2020
2020
Освітні сайти як нові методи дистанційного навчання
С Храбуст, С Лісіна
ICS 2020, 85, 2020
2020
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги …
ІР Мисула
2019
Довідкові видання з бібліотекознавства
С Лісіна
Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ої Міжнародної …, 2019
2019
Підвищення кадрової складової трудових ресурсів
С Лісіна, Г Пелипишин
Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ої Міжнародної …, 2019
2019
Бібліотекознавча термінологія у довідкових виданнях
С Лісіна
Бібліотечний вісник, 27-33, 2019
2019
Á³áë³îòåêîçíàâ÷ à òåðì³íîëîã³ÿ ó äîâ³äêîâèõ âèäàííÿõ
С Лісіна
Çì³ñò Contents, 27, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20