Подписаться
Гладкіх Євгнія   (Гладких Евгения) Hladkikh Yevheniia
Гладкіх Євгнія (Гладких Евгения) Hladkikh Yevheniia
ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Последействие удобрений на физико-химические и агрохимические свойства чернозема типичного
ЕЮГ Б.С. Носко, В.И. Бабынин
Агрохимия, 3-13, 2012
242012
French winter wheat varieties under ukrainian north steppe condition
HY Nazarenko M., Semenchenko O., Izhboldin O.
Agriculture and Forestry, 89-102, 2021
17*2021
Экологические последствия применения высоких доз минеральных удобрений на черноземе типичном
БС Носко, ЕЮ Гладких
Проблемы агрохимии и экологии, 32-37, 2013
142013
Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів
БС Носко, ВІ Бабинін, ЄЮ Гладкіх, ЛМ Бурлакова
Вісник аграрної науки, 17-22, 2010
102010
Soil science working for a living
D Dent, Y Dmytruk
Springer International Pu, 2016
62016
Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization effi ciency in winter wheat plantings
M Miroshnychenko, Y Hladkikh, A Revtye, S Halushka, L Mykhal’ska, ...
Agricultural science and practice 1 (3), 8-14, 2014
52014
Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві
ЄЮ Гладкіх
Агрохімія і ґрунтознавство, 36-41, 2015
42015
The effect of anhydrous ammonia on Chernozem quality and crop yields
M Miroshnychenko, A Revtie-Uvarova, Y Hladkikh, Y Krupoderia
Soils Under Stress: More Work for Soil Science in Ukraine, 173-185, 2021
32021
Роль природного добору в сучасній селекції
ВІ Сидорчук, СП Васильківський, ЄЮ Гладкіх
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 15, 234-237, 2014
32014
Оцінка азотного стану ґрунтів і рівня забезпеченості рослин азотом хімічними методами
АО Христенко, ЄЮ Гладкіх, ТА Юнакова
Вісник аграрної науки, 17-20, 2013
32013
Дев’ять наближень сучасної системи удобрення сільськогосподарських культур
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє-Уварова, ЄВ Панасенко, ...
AgroChemistry and Soil Science 87, 82-91, 2018
22018
Setting the thresholds for heavy metals based on their background & soil resilience
M Miroshnychenko, Y Hladkikh, V Solovey, O Lykova
Proceedings of the Global Symposium on Soil Pollution (FAO), 2-4, 2018
22018
Оцінка ефективності аміачної води за удобрення соняшнику
ММ Мірошниченко, АВ Ревтьє-Уварова, ЄЮ Гладкіх, ЄВ Панасенко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 190-198, 2018
22018
Особливості відбору проб ґрунту за локального внесення мінеральних добрив
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє
Агроекологічний журнал, 75-80, 2016
22016
Влияние удобрений на основные показатели эффективного плодородия типичных черноземов
СА Балюк, БС Носко, ЕЮ Гладких
Проблемы агрохимии и экологии, 12-17, 2012
22012
Шляхи надходження важких металів до рослинної продукції
ВЮ Некос, ЄЮ Гладкіх
Захист довкілля від антропогенного навантаження.–Харків–Кременчук–Київ, 63-76, 2007
22007
Beneficial effects of silicon fertilizers on indicators of seed germination, grain yield of barley and soybean and silage corn biomass
MM Miroshnychenko, YY Hladkikh, AV Revtye-Uvarova, OP Siabryk, ...
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade 68 (1), 43-57, 2023
12023
Effect of oil contamination on the course of changes in chernozem properties and phytotoxicity
O Krainiukov, I Miroshnychenko, O Sіabruk, Y Hladkikh
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2022
12022
Вплив нафтового забруднення на перебіг змін властивостей чорнозему та його фітотоксичність.
О Крайнюков, І Мірошниченко, О Сябрук, Є Гладкіх
Visnyk of Karazin Kharkiv National University. Series" Geology-Geography …, 2022
12022
50річна динаміка вмісту рухомих сполук азоту, фосфору і калію в чорноземі опідзоленому за даними стаціонарного польового досліду
М Мірошниченко, А Христенко, Є Гладкіх
Вісник аграрної науки 99 (8), 5-14, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20