Гладкіх Євгнія   (Гладких Евгения) Hladkikh Yevheniia
Гладкіх Євгнія (Гладких Евгения) Hladkikh Yevheniia
ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Последействие удобрений на физико-химические и агрохимические свойства чернозема типичного
ЕЮГ Б.С. Носко, В.И. Бабынин
Агрохимия, 3-13, 2012
152012
Экологические последствия применения высоких доз минеральных удобрений на черноземе типичном
БС Носко, ЕЮ Гладких
Проблемы агрохимии и экологии, 32-37, 2013
82013
Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів
БС Носко, ВІ Бабинін, ЄЮ Гладкіх, ЛМ Бурлакова
Вісник аграрної науки, 17-22, 2010
82010
Soil science working for a living
D Dent, Y Dmytruk
Springer International Pu, 2016
32016
Влияние удобрений на основные показатели эффективного плодородия типичных черноземов
СА Балюк, БС Носко, ЕЮ Гладких
Проблемы агрохимии и экологии, 12-17, 2012
22012
Шляхи надходження важких металів до рослинної продукції
ВЮ Некос, ЄЮ Гладкіх
Захист довкілля від антропогенного навантаження.–Харків–Кременчук–Київ, 63-76, 2007
22007
Особливості відбору проб ґрунту за локального внесення мінеральних добрив
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє
Агроекологічний журнал, 75-80, 2016
12016
Продуктивність культур ланки сівозміни залежно від запасного внесення добрив та систематичного їх застосування
ЄЮ Гладкіх
Агрохімія і грунтознавство, 15-21, 2013
12013
До проблеми трансформації та тривалості післядії фосфорних добрив у чорноземах
БС Носко, ЄЮ Гладкіх
Вісник аграрної науки, 11-15, 2012
12012
Сезонна динаміка елементів живлення в ґрунті та зміна їх співвідношення залежно від гідротермічних умов року
Є Гладкіх, А Ревтьє-Уварова, Є Панасенко
Вісник аграрної науки 96 (2), 5-11, 2018
2018
Дев’ять наближень сучасної системи удобрення сільськогосподарських культур
ММ Мірошниченко, ЄЮ Гладкіх, АВ Ревтьє-Уварова, ЄВ Панасенко, ...
Агрохімія і ґрунтознавство, 82-91, 2018
2018
Оцінка ефективності аміачної води за удобрення соняшнику
ММ Мірошниченко, АВ Ревтьє-Уварова, ЄЮ Гладкіх, ЄВ Панасенко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 190-198, 2018
2018
Crops nutrition management as measures for climate change adaptation
Y Hladkikh
EGUGA, 558, 2017
2017
Evolution of Potassium Reserves in Chernozem Under Different Fertilizer Strategies, and Indicators of Potency
Y Hladkikh
Soil Science Working for a Living, 167-174, 2017
2017
Агрохімічні прийоми адаптації сільськогосподарських культур до екстремальних погодно-кліматичних умов
М Мірошниченко, Б Носко, Є Гладкіх, Є Панасенко, Ю Круподеря, ...
Вісник аграрної науки 94 (3), 5-10, 2016
2016
Баланс фосфору в ґрунтах і землеробстві України
Б Носко, В Бабинін, Є Гладкіх
Вісник аграрної науки 94 (2), 5-10, 2016
2016
Роль окремих елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин за екстремальних погодних умов
ЄЮ Гладкіх, ЮО Круподеря, ЄВ Панасенко
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 55-63, 2016
2016
Специфіка ізотопного складу чорнозему опідзоленого та одержаної на ньому сільськогосподарської продукції
АВ Ревтье, ЄЮ Гладкіх, ММ Мірошниченко, ВВ Швартау, ...
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 78-84, 2016
2016
Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві
ЄЮ Гладкіх
Агрохімія і ґрунтознавство, 36-41, 2015
2015
Роль природного добору в сучасній селекції
ВІ Сидорчук, СП Васильківський, ЄЮ Гладкіх
Фактори експериментальної еволюції організмів 15, 234-237, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20