Кафедра української та іноземних мов
НазваПосиланняРік
Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту
ОВ Боровська
ЛДІФК.-Львів, 2003
252003
Фразообразование в немецком языке:(Фразеологическая деривация как системный фактор фразообразования)
СН Денисенко
Вища школа, 1988
211988
Короткий тлумачний словник термінів галузі фізичної культури та спорту/Ольга Боровська
ОВ Боровська
Л.: ЛДІФК, 2003
182003
Німецько-українсько-російський словник-довідник.: Довідкове видання
СН Денисенко
Нова Книга, 2005
172005
Improvement features of the Ukrainian physical education system
U Protsenko, T Pantiuk, O Romanchuk, M Danylevych
162016
Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом прикладів на українську та російську мови
СН Денисенко
НОВА КНИГА, 2005
152005
Концепт мовної картини світу і сучасні дослідження фразеології
СН Денисенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-6, 2010
142010
Фразеологическая деривация как системный и коммуникативный феномен (на материале немецкой фразеологии)
СН Денисенко
Ленинград. гос. ун-т.-Ленинград, 1990
101990
Pedagogical conditions of introduction of innovative educational technologies into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport
M Danylevych, O Romanchuk, I Hrybovska, V Ivanochko
92017
Національно-культурна своєрідність фразеологізмів з погляду взаємозв’язку мови і культури
СН Денисенко, ВА Хлівний
Язык и культура. Вторая международная конференция. Доклады./Сост. СБ Бураго …, 1993
91993
Синонімія у французькій футбольній лексиці
Р Коваль
72010
Відображення фразеологічної картини світу в семантиці фразеологізмів
СН Денисенко
Актуальні питання фразеології: зб. наук. пр.–К.: Київ. нац. ун-т ім. ТГ …, 2011
62011
Особливості перекладу стійких словесних комплексів у процесі фразеологічної деривації
СН Денисенко
Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі.–Суми: СумДу, 17, 1999
61999
Мотиваційна база фразеологічної деривації (лінгвокраїнознавчий та лінгвістичний аспекти)
СН Денисенко
Мовознавство, 1993
61993
Когнітивні аспекти фразотворення
СН Денисенко
Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності.− Львів, 1999
51999
К вопросу взаимосвязи слово–и фразообразования (на материале немецкого языка)
СН Денисенко
В сб.: Филологические науки, 54-60, 1985
51985
Епоніми в термінології фізичної і медичної реабілітації (на матеріалі французької та української мов)
Р Коваль
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2015
42015
Топоніми в термінології фізичної й медичної реабілітації
РС Коваль
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 60-62, 2015
42015
Ідіолект, ідіостиль, індивідуальний стиль. Тотожне чи різне?
І Кульчицький, І Ліхнякевич, Ю Калимон
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
42014
Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей
СН Денисенко, ИО Тараба, ІО Тараба, ГО Хант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет …, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20