Подписаться
Тетяна Браніцька
Тетяна Браніцька
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail3.nest.vn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Neuropsychological bases of self-improvement of own physical health of future teachers in the course of university education
A Kosholap, B Maksymchuk, T Branitska, L Martynets, A Boichenko, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 12 (3 …, 2021
1202021
Загальна характеристика фахівця соціономічної професії
ТР Браніцька
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2012
222012
Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування: монографія
ТР Браніцька
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД, 2018
172018
Scientific approaches to the definition of health and disease: comparative analysis
TR Branitska, BA Maksymchuk, II Demchenko, YM Denysovets, OV Kvak, ...
Journal of MP Drahomanov National Pedagogical University 15, 28-34, 2019
122019
Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери в Росії
T Branitska
Теорія і практика управління соціальними системами, 2013
112013
Conditions of effectiveness of the health-oriented educational process
II Demchenko, BA Maksymchuk, HS Tarasenko, TR Branitska, NB Verbyn, ...
Journal of MP Drahomanov National Pedagogical University 15, 50-56, 2019
102019
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: монографія
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, ТР Браніцька, ...
Вінниця: Нілан, 2014
92014
Методичні засади формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у позаурочний час
ТР Браніцька
Київ, 2005, 0
8
Міжкультурна компетентність як важливий чинник професійної діяльності фахівців соціальної сфери
T Branitska
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2019
42019
Виховний потенціал музичного мистецтва як об’єкт науково-педагогічної рефлексії
ЮМ Баранецька
Актуальні питання мистецької педагогіки, 4-8, 2016
42016
The intercultural competence of a new ukrainian school teacher as an important factor of effective pedagogical activity
LN BRANITSKA, Tetiana
Scientific Journal «Science Rise»: Pedagogical Education. 2020., 2020
3*2020
Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства
ВІ Шахов, ВИ Шахов, ОМ Паламарчук, ОН Паламарчук, МС Антонюк, ...
Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016
32016
Конфліктологічна компетентність як складова конфліктологічної культури майбутнього фахівця соціономічної сфери
Т Браніцька
Педагогіка і психологія професійної освіти, 135-144, 2014
32014
ПОНЯТТЯ “ІНТЕРЕС” У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ТР Браніцька
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nzvdpu/pp/2007_19 …, 0
3
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПТУ “ТЕЛЛУС-АНТРОПНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ” ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: МЕТОДОЛОГІЧНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ
ВМ Федорець, ОВ Клочко, ТР Браніцька
КЗВО “Вінницька академія безперервної світи”, 2021
22021
Професійні чинники підготовки вчителя початкової школи до організації спортивно-масової роботи
ТР Браніцька, БА Максимчук, ІІ Демченко, ЛМ Височан, ОІ Маляр, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
22020
Моделювання процесу виховання культури дозвілля у студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Ю Баранецька
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2016
22016
Ідеї виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів-гуманістів А. Макаренка та В. Сухомлинського
Y Baranetska
Pedagogical Discourse, 39-42, 2013
22013
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Ю Баранецька
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2012
22012
Вивчення поняття конфлікт у працях вітчизняних та зарубіжних авторів
ТР Браніцька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20