Joanna Ukalska
Joanna Ukalska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
Підтверджена електронна адреса в sggw.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Winter habitat use by red and roe deer in pine-dominated forest
J Borkowski, J Ukalska
Forest ecology and management 255 (3-4), 468-475, 2008
622008
Phenotypical diversity of winter triticale genotypes collected in the Polish gene bank between 1982 and 2008 with regard to major quantitative traits
J Ukalska, W Kociuba
Field Crops Research 149, 203-212, 2013
192013
Limitations at the limit? Diminishing of genetic effects in Norway spruce provenance trials
M Klisz, A Buras, U Sass-Klaassen, R Puchałka, M Koprowski, J Ukalska
Frontiers in plant science 10, 306, 2019
172019
The influence of nitrogen and carbon dioxide on the oxidative stability of fully refined rapeseed oil
B Sionek, K Krygier, K Ukalski, J Ukalska, R Amarowicz
European Journal of Lipid Science and Technology 115 (12), 1426-1433, 2013
142013
Patterns of variation and correlation among traits in a strawberry germplasm collection (Fragaria x ananassa Duch.)
J Ukalska, W Madry, K Ukalski, A Masny, E Zurawicz
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14, 5, 2006
112006
Effect of provenance and climate on intra-annual density fluctuations of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in Poland
M Klisz, J Ukalska, M Koprowski, A Tereba, R Puchałka, P Przybylski, ...
Agricultural and Forest Meteorology 269, 145-156, 2019
102019
Safety first: seasonal and diel habitat selection patterns by red deer in a contrasted landscape
J Fattebert, K Morelle, J Jurkiewicz, J Ukalska, J Borkowski
Journal of Zoology 308 (2), 111-120, 2019
82019
Badanie zmiennosci i wspolzaleznosci cech uzytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej [Triticum aestivum L.] za pomoca metod wielowymiarowych. Czesc II. Analiza skladowych …
J Ukalska, K Ukalski, T Smialowski, W Madry
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 249, 45-57, 2008
82008
Wielowymiarowa ocena roznorodnosci fenotypowej w kolekcji zasobow genowych truskawki [Fragaria x ananassa DUCH.] Czesc II. Grupowanie genotypow
J Ukalska, W Madry, K Ukalski, A Masny
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2 (517), 759-766, 2007
82007
What can we learn from an early test on the adaptation of silver fir populations to marginal environments?
M Klisz, K Ukalski, J Ukalska, S Jastrzębowski, R Puchałka, P Przybylski, ...
Forests 9 (7), 441, 2018
72018
Effects of thermal-time artificial scarification on the germination dynamics of black locust (Robinia pseudoacacia L.) seeds
S Jastrzębowski, J Ukalska, W Kantorowicz, M Klisz, T Wojda, ...
European Journal of Forest Research 136 (3), 471-479, 2017
72017
Radial growth of selected stands of black locust in Poland
M Klisz, J Ukalska, T Wojda, S Jastrzębowski, M Mionskowski, ...
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Forestry and Wood …, 2014
72014
Hipotetyczna gotowość finansowania publicznych funkcji lasu i gospodarki leśnej
P Gołos, J Ukalska
sylwan 160 (7), 597-608, 2016
62016
Characterization and mapping of QTL used in breeding of Scots pine (Pinus sylvestris L.)
A Nowicka, J Ukalska, J Simińska, I Szyp-Borowska
Folia Forestalia Polonica 55 (4), 168-173, 2013
62013
Wielowymiarowa ocena zmiennosci fenotypowej w kolekcji zasobow genowych pszenzyta jarego
K Ukalski, W Kociuba, W Madry, J Ukalska
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2 (517), 767-774, 2007
62007
Living on the boundary of a post-disturbance forest area: The negative influence of security cover on red deer home range size
J Borkowski, J Ukalska, J Jurkiewicz, E Chećko
Forest Ecology and Management 381, 247-257, 2016
52016
Does the genotype have a significant effect on the formation of intra-annual density fluctuations? A case study using Larix decidua from northern Poland
M Klisz, M Koprowski, J Ukalska, C Nabais
Frontiers in plant science 7, 691, 2016
52016
Adaptation of Norway spruce populations in Europe: a case study from northern Poland §
M Klisz, S Jastrzębowski, K Ukalski, J Ukalska, P Przybylski
New Zealand Journal of Forestry Science 47 (1), 1-9, 2017
42017
Circumferential variation in heartwood in stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.)
M Klisz, T Wojda, S Jastrzebowski, J Ukalska
Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty 58 (195), 2015
42015
Markery RAPD sprzężone z genami cech ilościowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
I Szyp-Borowska, J Ukalska, J Siminska
Leśne Prace Badawcze 72 (3), 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20