Підписатись
Катерина Миколаївна Чала
Катерина Миколаївна Чала
доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфометричні індекси функціональної активності щитоподібної залози при стрес-реакції
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, КМ Чала, ГМ Чернікова, ...
Буковинський медичний вісник, 2011
52011
Вплив гострої затравки щурів хлористим кадмієм на екскреторну функцію нирок за умов водного навантаження
ОЛ Кухарчук, ГІ Кокощук, КМ Чала, ВІ Швець, ІВ Догадіна, ВФ Кузь
Буковинський медичний вісник, 2001
52001
Морфофункціональні особливості та поляризаційні властивості тканин надниркових залоз інтактних щурів
АА Ходоровська, ТМ Бойчук, ГМ Чернікова, КМ Чала, СБ Єрмоленко
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
42012
Вплив хлористих сполук талію, кадмію і свинцю на кислотно-лужний гомеостаз організму
КМ Чала
КМ Чала//Чернівецький державний університет.–Чернівці, 1997.–16 с, 0
4
Зміни екскреторної функції нирок у білих щурів під впливом тривалого вживання малих доз хлористих сполук кадмію та талію
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ІС Попова, ЕН Чалая, ...
Буковинський медичний вісник, 2018
12018
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів за умов водного навантаження
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ІС Попова
Буковинський медичний вісник, 149-154, 2018
12018
Використання нових інформаційних технологій в закладах освіти
КМ Чала
12012
Хронічний вплив малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів
КМ Чала
БДМУ, 2020
2020
Морфологічні особливості розвитку тимуса людини на п’ятому місяці онтогенезу
КМ Чала
Буковинський державний медичний університет, 2019
2019
Особливості розвитку строми тимуса на ранніх етапах онтогенезу людини
КМ Чала, ГМ Чернікова
Буковинський державний медичний університет, 2018
2018
Дані досліджень формування та розвитку дихальної системи в онтогенезі людини, які висвітлені в літературних джерелах
ГМ Чернікова, КМ Чала
Буковинський державний медичний університет, 2018
2018
Вплив функціональної активності шишкоподібної залози на стан щитоподібної залози у щурів
АА Ходоровська, ГМ Чернікова, КМ Чала, ІС Попова
Клінічна та експериментальна ПАТОЛОГІЯ, 136-142, 2018
2018
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на кислоторегулювальну функцію нирок у білих щурів за умов водного навантаження
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ЛА Андрущак
Буковинський медичний вісник, 113-117, 2018
2018
Особливості розвитку строми тимуса та її васкуляризації на ранніх стадіях пренатального онтогенезу людини (огляд літератури)
ОВ Цигикало, КМ Чала, АА Ходоровська
Буковинський медичний вісник, 160-162, 2017
2017
Поєднана дія солей алюмінію, свинцю та стресу на структурні компоненти нирок в умовах гіпофункції шишкоподібної залози
ОІ Петришен, КМ Чала
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Спосіб лікування віта-мелатоніном нирок при інтоксикації солями важких металів
ВГ Висоцька, ВМ Магаляс, КМ Чала, РЄ Булик
2015
Вплив антропогенних чинників на структурну організацію печінки за умов функціонального пригнічення епіфіза
ГМ Чернікова, ОІ Петришен, ТІ Георгіян, КМ Чала
Буковинський державний медичний університет, 2015
2015
Morphology of chordae tendianeae atrioventricular valves hearts newborns and infants in terms of laser polarimetry
НП Пентелейчук, КМ Чала, СБ Ермоленко
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Поляризаційні властивості гістологічних зрізів тканин щитоподібної залози на тлі стресового навантаження
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, КМ Чала, СБ Єрмоленко
Буковинський медичний вісник, 17-20, 2013
2013
Поляризаційні властивості тканин щитоподібної залози та надниркових залоз інтактних щурів
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, КМ Чала, ГМ Чернікова, ОІ Петришен, ...
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 104-107, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20