Алла Іванівна Салтикова
Алла Іванівна Салтикова
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
та ін. Дифузійні процеси та інтерфейсне розсіювання електронів в багатошарових металевих плівках (огляд)
ІМ Пазуха, СІ Проценко, ІЮ Проценко, АІ Салтикова
Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка 9 (93), 7-35, 2006
72006
Підходи до вивчення нанотехнологій у загальноосвітніх навчальних закладах
ОМ Завражна, АІ Салтикова
ОМ Завражна, АІ Салтикова/Сучасні тенденції навчання фізики у …, 0
7
Сучасні методи дослідження структури речовини
ВБ Лобода, ВС Іваній, СМ Хурсенко, ВС Кшнякін, ВО Кравченко, ...
Суми: Університетська книга, 2010
52010
Дифузійні процеси та фазовий склад плівок на основі Cu, Ni i Co з тонким покриттям
ТП Говорун, СІ Проценко, ІО Шпетний, АМ Чорноус, АІ Салтикова, ...
Видавництво СумДУ, 2008
42008
Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики
АІ Салтикова, ОМ Завражна
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
22016
Аналіз результатів моніторингу професійної діяльності випускників спеціальності фізика
ОМ Завражна, АІ Салтикова
22015
Екологічна освіта студентів у процесі вивчення фізики
АІ Салтикова, СМ Хурсенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
22014
Вплив матеріалу підкладки на магніторезистивні та магніто-оптичні властивості плівкової системи Co/Fe
ОВ Федченко, ЕВ Федченко, СІ Проценко, СИ Проценко, АІ Салтикова
Сумський державний університет, 2012
22012
Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнології
ОМ Завражна, ЛВ Однодворець, ОО Пасько, АІ Салтикова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
12018
Methodological Bases for Study Nanotechnology in the General Physics Course of Higher Educational Institutions
OM Zavrazhna, LV Odnodvorets, OO Pasko, AI Saltykova
Sumy State University, 2017
12017
Використання віртуальних робіт у лабораторному практикумі з фізики атомного ядра
АІ Салтикова, ЮО Шкурдода
Видавництво СумДУ, 2012
12012
Дослідження елементного складу плівкових сплавів CoNi
АІ Салтикова, ВБ Лобода, ВО Кравченко
Видавництво СумДУ, 2010
12010
МЕТОДИЧНІ ТРУДНОЩІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
АІ Салтикова, ММ Лохоня
Упорядник: Завражна ОМ, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри …, 2019
2019
Розробка та методичний супровід лабораторної роботи з квантової фізики по визначенню довжини хвилі де Бройля електрона
АІ Салтикова, ОМ Завражна, ЮО Шкурдода
Физико-математическое образование, 2019
2019
Про необхідність впровадження елементів мікро-та наноелектроніки в курс фізики профільних класів
ОМ Завражна, АІ Салтикова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Про вибір форм організації самостійної роботи з профільних дисциплін майбутніх вчителів фізики
ОМ Завражна, АІ Салтикова
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Використання віртуальної обсерваторії stellarium у навчанні астрономії
ОМ Завражна, АІ Салтикова
ФОП Цьома СП, 2018
2018
З досвіду використання проектної технології на Спеціальному практикумі з фізики мікросвіту
ВМ Стома, АІ Салтикова
Сумський державний університет, 2018
2018
З досвіду проведення перших занять з фізики для іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО
ОМ Завражна, АІ Салтикова, СМ Хурсенко
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2018
2018
З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВО
АІ Салтикова, ОМ Завражна, СМ Хурсенко
Физико-математическое образование, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20