Світлана Лучик /Svitlana Luchik/Svitlana Luchyk
Світлана Лучик /Svitlana Luchik/Svitlana Luchyk
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аграрні соціально-трудові відносини
ДП Доманчук, АД Чикуркова, СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка, 15, 2003
112003
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів. Національна доповідь /С.Д. Лучик //Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її …
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
102014
Вплив трансформаційних змін на використання трудового потенціалу села
СД Лучик
Економіка АПК, 149-153, 2009
92009
Економіка праці: Навчальний посібник
АДЧ ДП Доманчук, СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004
92004
Методико-методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі
МВ Лучик
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 455-463, 2013
82013
МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА
СД Лучик
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2009
72009
Соціально-економічний механізм управління трудовим потенціалом села: монографія
СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008
62008
Формування доходів населення в південнозахідному регіоні України
АДЧ Д.П. Доманчук, С.Д. Лучик
Україна: аспекти праці, 32-35, 2002
52002
Формування продуктивної зайнятості населення в сільському господарстві
СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001
52001
Особливості автоматизації обліку витрат виробництва
СД Лучик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
42014
Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни
СД Лучик, МВ Лучик
Проблеми економіки, 56-61, 2014
42014
Механізм збереження трудового потенціалу села
СД Лучик
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 07 «Демографія, економіка праці …, 2010
4*2010
Forecasting of cross-border regions development: scenario approach
V Kyfiak, V Luchyk, Y Koroliuk, S Luchyk, I Losheniuk, M Luchyk, B Korop, ...
Suceava: Editura Universitatii” Stefan cel Mare, 2017
32017
Нетипові форми зайнятості населення: види та перспективи розвитку в Україні
СД Лучик, МВ Лучик
ЦНТУ, 2016
32016
Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів
ВЄ Лучик, СД Лучик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 40-51, 2015
32015
Food Security Assessment as Part of the Economic Security of the Country.
SD Luchyk, MV Luchyk
Problems of economy, 2014
32014
Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні
СД Лучик, ВЄ Лучик
Науковий вісник НЛТУ України 23 (18), 2013
32013
Визначення пріоритетів у соціальному розвитку регіонів України
ВЄ Лучик, СД Лучик
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2012
32012
Проблеми зайнятості і безробіття населення України
АДЧ Д.П. Доманчук, С.Д. Лучик
Вісник Житомирського державного технологічного університету: Випуск 1, 2005
32005
Проблеми мотивації молоді до професійного розвитку в умовах кризи
СД Лучик, МВ Лучик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 35-45, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20