Світлана Лучик /Svitlana Luchik/Svitlana Luchyk
Світлана Лучик /Svitlana Luchik/Svitlana Luchyk
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів. Національна доповідь /С.Д. Лучик //Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її …
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
122014
Аграрні соціально-трудові відносини
ДП Доманчук, АД Чикуркова, СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка, 15, 2003
112003
Вплив трансформаційних змін на використання трудового потенціалу села
СД Лучик
Економіка АПК, 149-153, 2009
92009
Економіка праці: Навчальний посібник
АДЧ ДП Доманчук, СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004
92004
Методико-методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі
МВ Лучик
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 455-463, 2013
82013
МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА
СД Лучик
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2009
72009
Forecasting of cross-border regions development: scenario approach
V Kyfiak, V Luchyk, Y Koroliuk, S Luchyk, I Losheniuk, M Luchyk, B Korop, ...
Suceava: Editura Universitatii” Stefan cel Mare, 2017
62017
Соціально-економічний механізм управління трудовим потенціалом села: монографія
СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008
62008
Food Security Assessment as Part of the Economic Security of the Country.
SD Luchyk, MV Luchyk
Problems of economy, 2014
52014
Формування доходів населення в південнозахідному регіоні України
АДЧ Д.П. Доманчук, С.Д. Лучик
Україна: аспекти праці, 32-35, 2002
52002
Формування продуктивної зайнятості населення в сільському господарстві
СД Лучик
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001
52001
Особливості автоматизації обліку витрат виробництва
СД Лучик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
42014
Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни
СД Лучик, МВ Лучик
Проблеми економіки, 56-61, 2014
42014
Механізм збереження трудового потенціалу села
СД Лучик
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 07 «Демографія, економіка праці …, 2010
4*2010
Нетипові форми зайнятості населення: види та перспективи розвитку в Україні
СД Лучик, МВ Лучик
ЦНТУ, 2016
32016
Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів
ВЄ Лучик, СД Лучик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 40-51, 2015
32015
Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні
СД Лучик, ВЄ Лучик
Науковий вісник НЛТУ України 23 (18), 2013
32013
Визначення пріоритетів у соціальному розвитку регіонів України
ВЄ Лучик, СД Лучик
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2012
32012
Проблеми зайнятості і безробіття населення України
АДЧ Д.П. Доманчук, С.Д. Лучик
Вісник Житомирського державного технологічного університету: Випуск 1, 2005
32005
Проблеми мотивації молоді до професійного розвитку в умовах кризи
СД Лучик, МВ Лучик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 35-45, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20