Галина Гордієнко
Галина Гордієнко
доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.)
ГМ Гордієнко
дис... канд. іст. наук: 07.00. 01, 2010
62010
Історія України
ВА Греченко
Модульний курс. Навчальний посібник/Греченко ВА—Х.: Торсінг плюс 384, 2009
52009
Заходи радянської держави щодо соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР в 1942-1948 рр.
ГМ Гордієнко
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
22008
Образ Тараса Шевченка в працях Осипа Гермайзе
ГМ Гордієнко
Засновник видання, 38, 2016
12016
Основні символи українського бароко
Г Гордієнко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Релігія і церква в політичній та ідеологічній практиці націонал–соціалізму
ГМ Гордієнко
Гілея: науковий вісник, 392-397, 2014
12014
Карткова система для інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1944-1947 рр.
ГМ Гордієнко
Редакційно-видавничий відділ УНУС, 0
1
ОБСТАВИНИ ЗАГИБЕЛІ МИТРОПОЛИТА ОЛЕКСІЯ ГРОМАДСЬКОГО
Г Гордієнко
Уманська старовина, 2019
2019
Діти в Ізмаїльській області під час голоду 1946-1947 рр.
В Гордієнко, Г Гордієнко
Емінак, 72-80, 2018
2018
Религиозно-церковная политика советского режима в отношении Польской автокефальной православной церкви на Волыни в 1939–1941 гг.
В Гордиенко, Г Гордиенко
Orientalia Christiana Cracoviensia 8, 97-114, 2017
2017
Естетика візантійського придворного церемоніалу через призму концепції потестарної імагології
Г В'ячеслав Гордієнко
Уманська старовина, 2017
2017
Житлова проблема в повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1941-1950 рр.
ГМ Гордієнко
Інститут історії, політології та права МНУ імені В. Сухомлинського, Науково …, 2017
2017
Естетика візантійського придворного церемоніалу через призму концепції потестарної імагології
ГМ Гордієнко
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві". Умань., 2017
2017
Проблема інвалідів війни у радянській дійсності: типи історіографічного дискурсу
ГМ Гордієнко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Видавничо …, 2016
2016
Юридичне врегулювання соціального захисту інвалідів Вітчизняної війни (1942-1948 рр.)
Г Гордієнко
Уманська старовина, 2016
2016
Проблема інвалідів війни у радянській дійсності: типи історіографічного дискурсу
ГМ Гордієнко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Видавничо …, 2016
2016
Освіта і культура в Україні в умовах нацистської окупації
ГМ Гордієнко
Видавництво «Гілея», 2015
2015
Нові релігійні рухи в Україні
ГМ Гордієнко
Умань: ВПЦ «Візаві», 2015
2015
Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі
ГМ Гордієнко
Грані, 146-151, 2015
2015
Образ польской культуры второй половины ХІХ века в советской историографии
ГМ Гордієнко
Widawnictvo im. Stanislawa Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20