Ніна Голуб
Ніна Голуб
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Риторика у вищій школі: монографія
НБ Голуб
Черкаси: Брама-Україна 400, 2008
872008
Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах
НБ Голуб
НПУ імені М. Драгоманова, 2009
312009
Самостійна робота студентів з риторики: Навчально-методичний посібник
НБ Голуб
Черкаси: Брама Україна, 2008
302008
Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи
НБ Голуб
Українська мова і література в школі 3 (33), 2-8, 2013
202013
Підходи до навчання української мови в основній школі
НБ Голуб
Українська мова і література в школі., 2-10, 2015
172015
Підходи до навчання української мови в основній школі
НБ Голуб
Українська мова і література в школі 3 (155), 2-10, 2015
172015
Компетентнісне навчання–це актуально
Н Голуб
Дивослово.-2012.-ғ 6, 2012
152012
Метод проектів–сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів
О Карбованець, Н Куруц, Н Голуб, А Майорош
Карбованець та ін.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov …, 2008
152008
Ситуаційний метод на уроках української мови в школі
Н Голуб
Українська мова і література в школі, 18-23, 2013
132013
Компетентнісно спрямоване навчання української мови в школі: концептуальний підхід
Н Голуб
Теоретична і дидактична філологія, 26-32, 2012
122012
Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою
НБ Голуб
К, 1997
121997
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
112017
Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах
НБ Голуб
1, 13-18, 2015
102015
Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі
НБ Голуб
Український педагогічний журнал, 107-117, 2015
102015
Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі
НБ Голуб
Український педагогічний журнал 1, 107-117, 2015
102015
Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах
НБ Голуб
Українська мова і література в школі 1 (153), 13-19, 2015
102015
Особливості текстотворчої діяльності учнів 5-7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови
НБ Голуб
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2013
102013
Метод проектів у навчанні української мови/Ніна Голуб
Н Голуб
Українська мова і література в школі, 15-19, 2013
102013
Система вправ з риторики
НБ Голуб
Українська мова і література, 2-8, 2011
102011
Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення лексикології в школі
НБ Голуб
Освіта Донбасу, 96, 2003
102003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20