Ніна Голуб
Ніна Голуб
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
НазваПосиланняРік
Риторика у вищій школі: монографія
НБ Голуб
Черкаси: Брама-Україна, 2008
772008
Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах
НБ Голуб
НПУ імені М. Драгоманова, 2009
272009
Самостійна робота студентів з риторики: Навчально-методичний посібник
НБ Голуб
Черкаси: Брама Україна, 2008
262008
Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи
НБ Голуб
Українська мова і література в школі 3 (33), 2-8, 2013
142013
Метод проектів–сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів
О Карбованець, Н Куруц, Н Голуб, А Майорош
Карбованець та ін.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov …, 2008
142008
Компетентнісне навчання–це актуально
Н Голуб
Дивослово, 2012
102012
Компетентнісно спрямоване навчання української мови в школі: концептуальний підхід
Н Голуб
Теоретична і дидактична філологія, 26-32, 2012
102012
Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою
НБ Голуб
Дис.... канд. пед. наук, 1997
101997
Підходи до навчання української мови в основній школі
НБ Голуб
Українська мова і література в школі., 2-10, 2015
92015
Підходи до навчання української мови в основній школі
НБ Голуб
Українська мова і література в школі 3 (155), 2-10, 2015
92015
Ситуаційний метод на уроках української мови в школі
Н Голуб
Українська мова і література в школі, 18-23, 2013
82013
Метод проектів у навчанні української мови
Н Голуб
Українська мова і література в школі, 15-19, 2013
82013
Система вправ з риторики
НБ Голуб
Українська мова і література, 2-8, 2011
82011
Моделювання як метод навчання у вищій школі
Н Голуб
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 66-72, 2010
82010
Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі
НБ Голуб
Український педагогічний журнал, 107-117, 2015
72015
Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі
НБ Голуб
Український педагогічний журнал 1, 107-117, 2015
72015
Інтерактивні методи у навчанні риторики майбутніх вчителів
Н Голуб
Українська мова і література в школі, 36-43, 2009
72009
Риторика у вищій школі/Ніна Борисівна Голуб
НБ Голуб
Черкаси: Брама-Україна, 138, 2008
72008
Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення лексикології в школі
НБ Голуб
Освіта Донбасу, 96, 2003
72003
Культура діалогу на уроці української мови: проблеми і перспективи
Н Голуб
Наукові записки, 130-133, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20