Олена Гладка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей
АЯ Бомба, АП Кузьменко, ОМ Гладка
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: фіз …, 2012
102012
Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей
ОМ Гладка
102012
The complex analysis method of numerical identification of parameters of quasiideals processes in doubly-connected nonlinear-layered curvilinear domains
О Hladka, A Bomba
Journal of Mathematics and System Science, ISSN 2159-5291, USA, 513–520, 2014
82014
Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у сланцевих пластах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 32–42, 2013
82013
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Problems of identification of the parameters of quasiideal filtration processes in nonlinear layered porous media
AY Bomba, OM Hladka
Journal of Mathematical Sciences 220 (2), 213-225, 2017
42017
Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень: [монографія]
АЯ Бомба, ОМ Гладка, АП Кузьменко
Рівне: ТзОВ «Ассоль», 2016
42016
Methods of Complex Analysis of Parameters Identification of Quasiideal Processes in Nonlinear Doubly-layered Porous Pools
AY Bomba, EN Hladka
Journal of Automation and Information Sciences 46 (11), 50-62, 2014
42014
Системний підхід до математичного моделювання фільтраційних процесів у багатозв'язних криволінійних LEF-пластах
ОМ Гладка
Системні дослідження та інформаційні технології, 58-73, 2016
32016
Методы комплексного анализа идентификации параметров квазиидеальных процессов в нелинейно двояко-слоистых пористых пластах
АЯ Бомба, ЕН Гладкая
Проблемы управления и информатики, 17-28, 2014
32014
Числово-аналітичні представлення розв'язків одного класу нелінійних крайових задач
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
32013
Методи комплексного аналізу і сумарних зображень моделювання нелінійних квазіідеальних процесів у двояко-шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка, АП Кузьменко
Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. 73 (1), 56-66, 2016
12016
Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарнихзображень
ОМ Гладка, ЕН Гладкая
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
12015
Засоби формування компетентностей спеціалістів з інформаційних технологій у процесі фахової підготовки
ЛВ Зубик, ОМ Гладка
East European Scientific Journal. Section: Sciences Pedagogical 1 (2), 24-28, 2015
1*2015
The syntheses of numerical methods of complex analysis and numerical-analytical representations for solving of a class of nonlinear boundary value problems in curvilinear domains
A Bomba, H Olena
Zeszyty Naukowe WSinf 13 (1), 120-131, 2014
12014
Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті
А Бомба, О Гладка, А Кузьменко
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 238-251, 2014
12014
Features of Modeling the Market of Software
IМ Karpovych, OМ Hladka, М Ustymchik
III International Scientific and Practical Conference «Modern Problems of …, 2019
2019
On-line сервіс для обміну декораціями комп'ютерної гри
ОМ Гладка, ІМ Карпович, ВВ Остапчук
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні системи та …, 2019
2019
Problems of computer modeling of nonlinear filtration processes of underground hydrodynamics
OM Hladka, IM Karpovych
General and complex problems of technical sciences: experience of EU …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20