Анна Буряк
Анна Буряк
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Особливості визначення ефективної діяльності банку
АВ Буряк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
202010
Метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
АВ Буряк
152011
Сomparative studies of risk, concentration and efficiency in transition economies
KD Buriak A., S. Lyeonov
Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions 5 (4 …, 2015
13*2015
Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз
СВ Лєонов, СВ Леонов, ТА Васильєва, ТА Васильева, АВ Буряк, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
82013
Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз
СВ Лєонов, СВ Леонов, ТА Васильєва, ТА Васильева, АВ Буряк, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
82013
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
БА Володимирівна
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 7, 133-136, 2010
8*2010
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильєва, ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ...
Сумский государственный университет, 2005
8*2005
Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності
АВ Буряк, АВ Буряк
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2011
62011
Фактори впливу на ефективність банківського бізнесу
АВ Буряк, АВ Буряк
Тернопільський інститут АПВ НААН, 2012
42012
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
АВ Буряк, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
Теоретичні аспекти транспарентності банків України
КЮЄ А.В. Буряк, А.О. Цявук
Вісник Одеського національного університету. Економіка 22 (Випуск 4(57)), 97-101, 2017
3*2017
Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system
SL Buriak A., T. Vasylieva
Prague Economic Papers 24 (6), 715-728, 2015
32015
Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері
ЛЮ Сисоєва, АВ Буряк
Економiчний часопис-XXI, 20-23, 2014
32014
Управління ефективністю банківського бізнесу
АВ Буряк, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
32012
Споживачі на ринку фінансових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування
АВ Буряк, АВ Буряк, ІВ Діденко, ИВ Диденко
Сумський державний університет, 2017
22017
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Банки України в системі соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку економіки
ТА Васильєва, ТА Васильева, АВ Буряк, АВ Буряк, ОО Котенко, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Методические подходы к оценке эффективности деятельности банка
АВ Буряк, АВ Буряк, НГ Маслак
ИНЖЕК, 2009
22009
Суспільна довіра до центрального банку: значення та основні детермінанти
АВ Буряк, АВ Буряк, ІМ Кошлата
Одеський національний політехнічний університет, 2018
12018
Специфіка інформаційних запитів стейкхолдерів у фінансовому секторі в умовах сталого розвитку
ДО Смоленніков, ДО Смоленников, АВ Буряк, АВ Буряк
Сумський державний університет, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20