Анна Буряк
Анна Буряк
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сomparative studies of risk, concentration and efficiency in transition economies
KD Buriak A., S. Lyeonov
Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions 5 (4 …, 2015
35*2015
Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system
SL Buriak A., T. Vasylieva
Prague Economic Papers 24 (6), 715-728, 2015
322015
Особливості визначення ефективної діяльності банку
АВ Буряк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
182010
Метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
АВ Буряк
132011
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
БА Володимирівна
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 7, 133-136, 2010
11*2010
Методические подходы к оценке эффективности деятельности банка
АВ Буряк, НГ Маслак
ИНЖЕК, 2009
112009
Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз
СВ Лєонов, ТА Васильєва, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
102013
Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз
СВ Лєонов, ТА Васильєва, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
102013
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, НВ Винниченко
Сумский государственный университет, 2005
10*2005
Фактори впливу на ефективність банківського бізнесу
АВ Буряк
Тернопільський інститут АПВ НААН, 2012
72012
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
72010
Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності
АВ Буряк
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2011
62011
Управління ефективністю банківського бізнесу
АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
52012
Теоретичні аспекти транспарентності банків України
КЮЄ А.В. Буряк, А.О. Цявук
Вісник Одеського національного університету. Економіка 22 (Випуск 4(57)), 97-101, 2017
3*2017
Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері
ЛЮ Сисоєва, АВ Буряк
Економiчний часопис-XXI, 20-23, 2014
32014
Нефінансові детермінанти суспільної довіри до банків та їх оцінювання
АВ Буряк, СВ В’ячеславівна
СЕКЦІЯ 1. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ …, 2018
22018
Специфіка інформаційних запитів стейкхолдерів у фінансовому секторі в умовах сталого розвитку
ДО Смоленніков, АВ Буряк
Сумський державний університет, 2018
22018
Споживачі на ринку фінансових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування
АВ Буряк, ІВ Діденко
Сумський державний університет, 2017
22017
Вплив сучасних технологій на розвиток фінансової системи України
СМ Козьменко, ІІ Рекуненко, ІВ Бєлова, ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
22011
Оцінка ефективності банків з точки зору фінансового посередництва
НГ Маслак, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20