Анна Буряк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості визначення ефективної діяльності банку
АВ Буряк
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1 (8), 2010
222010
Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system
SL Buriak A., T. Vasylieva
Prague Economic Papers 24 (6), 715-728, 2015
212015
Сomparative studies of risk, concentration and efficiency in transition economies
KD Buriak A., S. Lyeonov
Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions 5 (4 …, 2015
19*2015
Метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
АВ Буряк
182011
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, НВ Винниченко
Сумский государственный университет, 2005
11*2005
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
БА Володимирівна
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 7, 133-136, 2010
10*2010
Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз
СВ Лєонов, ТА Васильєва, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз
СВ Лєонов, ТА Васильєва, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності
АВ Буряк
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2011
72011
Методические подходы к оценке эффективности деятельности банка [Электронный ресурс]
НГ Маслак, А Буряк
Бизнес Информ, 2, 2009
72009
Управління ефективністю банківського бізнесу
АВ Буряк, АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
52012
Методичні засади оцінювання ефективності діяльності банків
АВ Буряк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Фактори впливу на ефективність банківського бізнесу
АВ Буряк
Тернопільський інститут АПВ НААН, 2012
42012
Теоретичні аспекти транспарентності банків України
КЮЄ А.В. Буряк, А.О. Цявук
Вісник Одеського національного університету. Економіка 22 (Випуск 4(57)), 97-101, 2017
3*2017
Передумови розвитку наглядових підходів до регулювання системних ризиків у фінансовій сфері
ЛЮ Сисоєва, АВ Буряк
Економiчний часопис-XXI, 20-23, 2014
32014
Методические подходы к оценке эффективности деятельности банка
АВ Буряк, НГ Маслак
ИНЖЕК, 2009
32009
Нефінансові детермінанти суспільної довіри до банків та їх оцінювання
АВ Буряк, СВ В’ячеславівна
СЕКЦІЯ 1. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ …, 2018
22018
Споживачі на ринку фінансових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування
АВ Буряк, ІВ Діденко
Сумський державний університет, 2017
22017
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Банки України в системі соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку економіки
ТА Васильєва, АВ Буряк, ОО Котенко
Сумський державний університет, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20